De plaats van EMDR in de oncologie

Inschrijven

 
met Vanessa Grandjean

12 en 13 maart 2020

 

Doelstellingen

Werken in de psycho-oncologie is voornamelijk een menselijk avontuur om patiënten en hun omgeving het best te ondersteunen in wat ze doormaken.

Kanker kan een traumatische gebeurtenis zijn, omdat de diagnose en daaropvolgende behandeling een reële bedreiging vormen voor het leven en de fysieke integriteit van patiënten.
Kanker deelt verschillende traumatische aspecten met andere ernstige ziekten: het is een bedreiging voor de fysieke en psychologische integriteit van de patiënt en/of een van zijn familieleden (secundaire traumatisering), die aanleiding kunnen geven tot gevoelens van kwetsbaarheid, controleverlies en hulpeloosheid

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat tot 35% van de kankerpatiënten een posttraumatische stressstoornis ontwikkelt als gevolg van de ziekte.

Tijdens deze training zullen we ingaan op de psycho-oncologische zorg van de patiënt en zijn omgeving, de link met psycho-traumatologie en de toepassing van EMDR.
Verschillende protocollen in EMDR kunnen toegepast worden op de patiënt in overeenstemming met de stadia van de ziekte en behandelingen.

Het eerste deel van deze training kan ook worden gevolgd door professionals die werkzaam zijn op het gebied van gezondheidspsychologie

Methodiek

  • Theoretische uiteenzettingen geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de beroepspraktijk.

Programma

Donderdagnamiddag 12 maart

  1. Psycho-oncologie : impact van kanker : de emotionele shock
  2. Instappen in de kankertrein
  3. Kanker en posttraumatische stressstoornis

Vrijdag 13 maart

  1. Toepassen van EMDR bij kanker, welke protocollen kunnen worden toegepast tijdens het ganse proces gaande van diagnose, behandeling tot palliatieve zorg
  2. Het nut van de integratie van hypnose en EMDR in de ondersteuning van patiënten in de oncologie
  3. Posttraumatische groei

Doelpubliek

De tweedaagse workshop staat open voor EMDR-therapeuten die gecertificeerd of in opleiding zijn (na EMDR deel 1).

Donderdagnamiddag 12 maart staat ook open voor mensen die nog niet zijn opgeleid in EMDR maar werkzaam zijn op het gebied van de oncologie (verpleegkundigen, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten ...)

Spreker


 
Grandjean Vanessa, psychologe gespecialiseerd in de psycho-oncologie, EMDR-Europe Practitioner, Ericksoniaans hypnotherapeut. Ze is diensthoofd van de dienst klinische psychologie in het Centre Hospitalier de Luxembourg en werkt daar als psycho-oncologe sinds 2005.
Ze is terzelfdertijd directrice van het Résilience Institut Luxembourg (EMDR-Instituut in Luxembourg) http://www.resilience-institut.lu/. Ze werd uitgenodigd naar het Europees Parlement in oktober 2018 en 2019 om een voordracht te geven rond « Het begeleiden van mensen die te maken krijgen met kanker ». Ze is eveneens uitgenodigd op het congres van EMDR-Frankrijk in september 2019 om te spreken over het thema « EMDR en Kanker »

 

Taal

De opleiding zal doorgaan in het Frans met simultaanvertaling naar het Nederlands

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten is ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Voor het verkrijgen van het aanwezigheidsattest is de aanwezigheid van de deelnemer voor de ganse duur van het programma vereist.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 1,5 dag – 10 uur.

Uuurrooster : onder voorbehoud

Donderdag12 maart
13u30 - 14u00 Onthaal
14u00 - 17u00 (met een pauze van 20min)

Vrijdag 13 maart
08u30 - 09u00 Onthaal
09u00 - 12u30 (met een pauze van 20min)
14u00 - 17u30 (met een pauze van 20min)

Locatie

Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7, 9620 Zottegem (Dichtbij het station)

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot 21/02/2020: 395€ (lesgeld 326,45€/68,55€ BTW)
Na 21/02/2020: 435€ (lesgeld 359,50€/75,5€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Tot 21/02/2020: 495€ (lesgeld 409,1€/85,9€ BTW)
Na 21/02/2020: 535€ (lesgeld 442,15€/92,85€ BTW)

Voor zij die niet getraind zijn in EMDR en enkel willen inschrijven voor de donderdagnamiddagsessie bedraagt het inschrijvingsgeld € 100 (€ 140 na 21/02/2019)
Indien u hiervoor kiest gelieve dan -na online inschrijving- ons hiervan op de hoogte te brengen zodat wij uw factuur kunnen aanpassen.

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van "EMDR-oncologie" gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken

Inschrijven