Zin en Onzin van Energie Psychologie

Van „Energetische Psychotherapie” naar toegepaste Poly-Vagale Therapie

met Maarten Aalberse

23 en 24 april 2015

Energetische Psychotherapie heeft een geschiedenis van vele tientallen jaren in het alternatief circuit, maar is pas in het afgelopen decennium beginnen ingang vinden in de professionele hulpverlening. Het gaat dan meestal om benaderingen die afgeleid zijn van Thought Field Therapy (TFT) - zoals EFT ( Emotional Freedom Techniques) - waarbij gebruik wordt gemaakt van het bekloppen van meridiaanpunten voor het behandelen van emotionele moeilijkheden of het verwerken van trauma’s.
Ook al bestaan er een aantal wetenschappelijke studies die aantonen dat energetische psychotherapie werkt, het theoretisch verklaringsmodel van een onderliggend (energetisch) meridiaan-systeem wordt meer en meer in twijfel getrokken.
Een kritische kijk op en een zoektocht naar alternatieve modellen voor de werkzaamheid van dit soort therapieën, heeft geleid tot een zeer interessante ontwikkeling, die de naam "bifocale multisensorische activering" heeft gekregen.
In mei 2013 had in Duitsland een congres plaats rond "bifocale multisensorische activering" dat 1400 deelnemers aantrok met nog eens meer dan 1000 mensen op de wachtlijst.

Maarten Aalberse:

"Bifocale multisensorische activering is een naam die beschrijft wat veel verschillende energetische psychotherapieën gemeen hebben : enerzijds gaat de patiënt denken aan het probleem zoals het actueel ervaren wordt en anderzijds gaat hij specifieke dingen doen in het hier en nu, zoals zichzelf aanraken of het lichaam bewegen. Het opmerken van interne veranderingen tijdens de interventies heeft bovendien een sterke aandachtscomponent, een element dat mijns inziens in het verleden te weinig aandacht heeft gekregen.

De cruciale rol die mindfulness speelt in genezing en neuroplasticiteit is één van de best gedocumenteerde ontdekkingen van de laatste jaren, een ontdekking waar we aandacht moeten aan schenken.

In 2004 introduceerden J.Andrade, M. Aalberse and C. Sutherland de term BMSA (een acroniem voor Brief Multi-Sensory Activation) om therapeutische modellen en technieken te beschrijven die problemen met een emotionele component behandelen. Enerzijds gaan in deze benaderingen (traumatische) herinneringen doelbewust worden geactiveerd, terwijl ze tegelijkertijd worden gemoduleerd door middel van kortdurende sensorische stimulatie.

Eén van de beweegredenen die deze drie therapeuten met zeer verschillende achtergronden samenbracht , is dat ze het "energie model" niet echt nuttig vonden in de klinische praktijk en dat het de interesse van de professionele en academische wereld in het grote potentieel van de zogenaamde "energie-psychologie" zeker niet bevorderde. Ze zochten dus een alternatief model om de werkzaamheid van de energie-psychologie te verklaren, een model dat sterk verankerd zit in de westerse wetenschap
Deze zoektocht heeft geleid tot het model van de Bifocale Multi-Sensorische Activatie (BMSA).

In het BMSA model wordt de cliënt geholpen om de probleemsituatie, met alle daarbij horende gedachten, sensaties en emoties te aanvaarden en mindful te observeren. Het gaat niet om het elimineren of leren controleren van problemen. Vervolgens wordt de patiënt uitgenodigd het probleem te blijven waarnemen terwijl op hetzelfde moment nieuwe sensorische informatie wordt toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de traumatische herinnering niet wordt geëlimineerd, maar gemoduleerd, opnieuw geëvalueerd door de hogere cognitieve functies en geïntegreerd met andere adaptieve functies.

In de woorden van de Polyvagale Theorie van Steven Porges, kunnen we zeggen dat in het BMSA model de patiënt geholpen wordt om van onaangepaste vermijding over te schakelen naar optimale engagement.

De polyvagale theorie van Stephen Porges (en dan meer bepaald het belang van de « smart vagus » of het « Social Engagement System, SES ») geeft een solide verklaring van de zogenaamde energie-psychologie binnen het model van de moderne psychofysiologie.
Geinspireerd door het werk van Stephen Porges zal ik enige eenvoudige methoden voorstellen die,onder andere, het SES activeren. Deze methoden kunnen als aparte technieken worden gebruikt en zijn zeer nuttig om beter te kunnen reageren op dagelijkse stress, maar kunnen ook worden gecombineerd met andere benaderingen.

We kennen allemaal het belang van en de rol die het placebo-effect speelt in gezondheidsbevorderende strategieën. Wanneer we de werkzaamheid van een methode aan de patiënt kunnen uitleggen op basis van een overtuigend theoretisch model, zal dit feit alleen al de werkzaamheid ervan vergroten.

Doelpubliek

De workshop staat open voor eenieder die werkzaam is binnen het domein van de psychologische hulpverlening.

Programma

Onder voorbehoud

  • Weinig zinnige « energetische » concepten.
  • Overzicht van de poly-vagale theorie volgens S. Porges.
  • Mindfulness en het « Social Engament System »
  • Bewegen met aandacht
  • Aktivering van het « Social Engagement System » :
  • Het belang van de Trigemius
  • iEMRT (intrinsic Eye-Movement and Re-sensensibilisation Therapy
  • ARTm (Autonomic Rebalancing with Tongue-movements)
  • De psychophysiologie van TAT (Tapas Acupressure Therapy)
  • De waarde van olfaktorische stimulering by dissociatie

Docent

Dr Maarten Aalberse studeerde Klinische Psychologie aan de Uiversiteit van Leiden. Hij is opgeleid in het analytisch model, maar studeerde ook NLP, lichaamsgerichte traumatherapie, EMDR, provocatieve therapie en meerdere methodes uit de energetische psychotherapie. In 1994 verhuisde hij naar Frankrijk. Hij is auteur van verschillende artikels rond bifocale aandacht en samen met S. Geßner-van Kersbergen uitgever van het boek „Die Lösung liegt in deiner Hand! - Von der Energetischen Psychologie zur bifokalen Achtsamkeit“

Duur en dagindeling

Duur : 2 dagen – 12 uur.

Dagindeling : gegeven onder voorbehoud

Onthaal en registratie op donderdag vanaf 09u00
Donderdag : van 9u30 tot 12u30 (pauze van 15min) en van 14u00 tot 17u30 (pauze van 15min)
Vrijdag : van 9u30 tot 12u30 (pauze van 15min) en van 14u00 tot 17u30 (pauze van 15min)

Plaats

Hotel Nivelles - Sud
Chaussée de Mons 22
1400 Nivelles

Inschrijving en betaling

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, raden wij u aan zo snel mogelijk in te schrijven.

Online registreren : het volstaat het inschrijvingsformulier in te vullen.(onderaan de bladzijde)

Deelnemers ontvangen een bevestiging van hun inschrijving.

Validatie en aanwezigheidsattest

Voor een validatie van de workshop is de aanwezigheid gedurende het ganse programma vereist.

Deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest.

Financiële regeling

De tweedaagse workshop kost € 525 . ( € 575 na 31/03/2015).

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …) kost de opleiding € 625 (€ 675 na 31/03/2015).

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 850-8337885-54 van INTEGRATIVA (BIC-code: SPAABE22, IBAN-code: BE42 8508 3378 8554, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “ Maarten Aalberse 2015” gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken