Early EMDR Interventions R-TEP / G-TEP

 
Met Elan Shapiro

Donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2016 in Nijvel.

PDF - 32.8 kB

EMDR heeft zijn effectiviteit bewezen in de behandeling van chronische PTSS en oude traumatische herinneringen. Recent krijgen ook Early EMDR Intervention (EEI) protocollen meer aandacht van EMDR onderzoekers en therapeuten.
De hypothese is dat EEI, op het moment dat de traumatische ervaring nog niet is geconsolideerd of geïntegreerd, niet alleen kan worden gebruikt om acute stress te behandelen, maar ook een mogelijkheid biedt om via een kortdurende interventie, eventueel meerdere dagen na mekaar, complicaties te voorkomen en veerkracht te versterken. Aangezien ook gewerkt wordt rond sub-klinische elementen die het AIP -systeem (Adaptive Information Processing) kunnen blokkeren, kan R-TEP het sensitisatie-effect en cumulatief effect van traumatische herinneringen verminderen..
Als deel van de omvattende benadering voor EEI, zal in deze workshop het EMDR Recent Traumatic Episode Protocol (EMDR R-TEP) worden voorgesteld. Het gaat om een integratief protocol dat bestaande protocollen insluit en uitbreidt binnen een nieuw conceptueel kader, daarbij ook rekening houdend met bijkomende maatregelen voor containment en veiligheid. R-TEP zal worden aangeleerd met video-materiaal en praktische oefeningen.

De toegankelijkheid tot EMDR-therapie in noodsituaties of bij rampen is vaak beperkt omwille van een ontoereikende beschikbaarheid van opgeleide therapeuten wanneer het gaat om relatief veel slachtoffers. Daarom zal in de workshop ook een nieuw groepsprotocol worden aangeleerd: het G-TEP protocol (Group Traumatic Episode Protocol), met een vereenvoudigd werkblad te gebruiken in crisissituaties.
De G-TEP zal eveneens aangeleerd worden via video-illustraties en praktische oefeningen.
Wetenschappelijk onderzoek door Turkse collega’s naar EMDR R-TEP en G-TEP tonen positieve resultaten wanneer die worden toegepast bij Syrische vluchtelingen.

Publiek / Voorwaarden tot deelname

Deze workshop staat open voor mensen die minstens het eerste deel van de basisopleiding EMDR hebben gevolgd.

Trainer


Elan Shapiro is als Psycholoog werkzaam in een privépraktijk en heeft meer dan 30 jaar ervaring en een Psychologisch counseling centrum in het noorden van Nazareth.

Hij was oorspronkelijk geïnteresseerd in de Adleriaanse psychologie maar ontdekte EMDR in 1989, in één van de eerste EMDR trainingen van Francine Shapiro. In 1994 werd hij facilitator aan het EMDR Instituut en hij was één van de stichtende leden van EMDR-Europa. Hij is eveneens een EMDR Europe Consultant en was jarenlang de secretaris van EMDR-Europa.

In november 2012 ontving hij van de Universiteit van Lorraine in Metz de David Servan-Schreiber award voor zijn bijdrage tot EMDR.

Email: elanshapiro@gmail.com
 

Agenda

Dag 1:

 1. Waarom EEI en waarom R-TEP?
  • Rationale
  • Achtergrond
  • Ontwikkeling van R-TEP
  • Bestaande EEI-protocollen
  • Conceptualisatie
 2. Wat is EMDR R-TEP?
  • Sleutelconcepten en procedures van R-TEP
  • Flow-chart
 3. R-TEP: HOE?
  • Video-extracten
  • Onderzoek
  • Practica

Dag 2:

 1. Introductie van G-TEP
  • Waarom?
  • De uitdaging van groepsprotocollen
  • Toepassen van R-TEP voor groepen
 2. Toepassing van G-TEP
  • Setup
  • Gestructureerd werkblad
  • De 8 stappen
  • Onderzoek
  • Practica

Methodologie

 • Theorie
 • Vraag en antwoord
 • Uitwisselen van ervaringen en gevalstudies
 • Video-extracten
 • Oefenen in kleine groepjes

Taal

De voertaal van de opleiding is Engels met simultaanvertaling naar het Frans.

Locatie :

La Ferme du Bois d’Arpes
Chaussée de Mons 30, 1400 Nivelles

Duur

Tweedaagse workshop: 14 uur in totaal

Dagindeling

Donderdag en vrijdag : van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 17u30 - dagindeling onder voorbehoud.

Validering

Validering van deze workshop vooronderstelt aanwezigheid en actieve deelname gedurende de ganse opleiding.

Attesten

Aan het einde van de workshop ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest.

Dit attest worden enkel afgeleverd indien de dagelijkse intekenlijsten werden ondertekend met aanwezigheid gedurende de twee dagen.

Credits

Aanvraag tot erkenning van deze workshop door EMDR-België vzw is ingediend.

Financiële regeling

De workshop kost € 525 . ( € 575 na 15/01/2016).

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …) kost de opleiding € 625 (€ 675 na 15/01/2016).

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 850-8337885-54 van INTEGRATIVA (BIC-code: SPAABE22, IBAN-code: BE42 8508 3378 8554, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van R-TEP gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.