Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille:

  • De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers => niet voor Nederlanders (deze hebben een andere regeling via hun belastingen) en ook niet voor het Waals Gewest. Voor het Brussels Gewest zijn er wel mogelijkheden, mits een ingewikkelde procedure
  • Je kan maximaal 7.500 euro subsidie krijgen .
  • Je kan twee jaar gebruik maken van je subsidie en dan een jaar niet. Voor opleidingen in het derde jaar dien je het budget van het tweede jaar te gebruiken.
  • Je dient de aanvraag van de subsidie te doen voor de start van de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.
  • De gevolgde opleiding dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code)
  • De persoon die de opleiding volgt werkt in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt.
  • Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.
  • Een vzw kan geen beroep doen op de KMO-portefeuille voor zijn werknemers.

Wij moeten dit allemaal nakijken om onze erkenning te behouden.