Het herstructureren van verdedigingsreacties en affecten met EMDR therapie

 
met Andrew Leeds, Ph.D.
 
Woensdag en Donderdag 15 en 16 maart 2017 in Nijvel

 
Overlevenden van aanhoudende verwaarlozing en mishandeling ontwikkelen onveilige en gedesorganiseerde hechtingssystemen, wat leidt tot een verhoogde kwetsbaarheid voor psychiatrische problemen op volwassen leeftijd, waaronder stoornissen gelinkt aan structurele dissociatie (DIS, DDNOS, DESNOS en PTSS) en persoonlijkheidsstoornissen. Voor veel van deze patiënten is het standaard EMDR protocol voor PTSS niet geschikt in de vroege stadia van de behandeling.
Een aantal aangepaste EMDR procedures kunnen zinvol zijn doorheen de therapie, niet enkel ego-versterkende technieken - zoals hulpbron-ontwikkeling en installatie- maar een resem andere therapeutische taken zoals: het verhogen van presentificatie, van basisvaardigheden voor zelfzorg en van mentalisatie; het ontwikkelen van affect-tolerantie en -management; het herstructureren van verdedigingsreacties; en het verbeteren van interpersoonlijke relaties.

Naast een aantal "externe fobieën" en triggers, hebben overlevenden van vroegkinderlijke verwaarlozing of misbruik last van een aantal "interne" fobieën, zoals affect-fobieën, fobieën voor mentale acties die te maken hebben met het trauma en fobieën voor structureel gedissocieerde delen van de persoonlijkheid. Voor deze interne fobieën kan gebruik worden gemaakt van aangepaste EMDR procedures zodat patiënten geholpen worden bij het herstellen van deze zelf-vaardigheden die vervrozen raakten in de ontwikkelingsgeschiedenis.

Deze "interne" fobieën kunnen ook omschreven worden als psychodynamische of dissociative verdedigingsreacties of als ego-state conflicten. Wanneer patiënten te maken hebben met deze "interne" fobieën, zullen ze vaak geen vooruitgang boeken in therapie of zelfs negatief reageren op standaard EMDR interventies. Wanneer therapeuten deze verdedigingsreacties conceptueel kunnen plaatsen en kunnen herkennen, en wanneer zij op een flexibele manier gebruik kunnen maken van een aantal gespecialiseerde EMDR procedures om hierop te reageren, kan EMDR therapie wel zeer zinvol zijn.

EMDR therapeuten moeten ook hun eigen affect-fobieën en psychodynamische conflicten onder ogen zien, wanneer zij geconfronteerd worden met hun eigen reacties bij het werken met patiënten, zoals hun tegenoverdracht en secundaire traumatisering, die hun conceptuele, perceptuele en procedurele kennis en vaardigheden kunnen beïnvoeden.

Deze workshop introduceert concepten en procedures vanuit de Short-Term Dynamic Psychotherapy (STDP: McCullough, 1997, 2003) en de theorie van de Structurele Dissociatie (TSDP: van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006) en geeft een aantal procedures van Jim Knipe (1999, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2010c), Mosquera (2010, 2011), Mosquera en Vazquez (2010), Gonzalez en Mosquera (2012), en Leeds (2001) die door therapeuten kunnen worden aangewend bij het herstructureren van verdedigingsreacties en affecten bij patiënten met "interne"fobieën. We zullen ook stilstaan bij de manier waarop therapeuten zich bewust kunnen worden van de mogelijke impact van hun eigen affect fobieën in hun klinisch werk.

Doelstellingen

1. Deelnemers zullen drie oorzaken herkennen die er kunnen voor zorgen dat het EMDR proces verstoord kan raken bij complexere situaties waar sprake is van secundaire structurele dissociatie of persoonlijkheidsstoornissen.

2. Deelnemers zullen in staat zijn om een duidelijke definitie te geven van affect-fobieën en daarvan voorbeelden kunnen geven.

3. De deelnemers zullen de etappes van het herstructureren van verdedigingsreacties en affecten (zoals die ontwikkeld zijn door McCullough in 1997 en 2003) leren kennen en alternatieve EMDR procedures aanleren om deze etappes te doorlopen in hun eigen klinisch werk.

4. Deelnemers zulllen leren beslissen wanneer het best is gebruik te maken van hulpbronontwikkeling en hulpbroninstallatie, wanneer het beter is EMDR procedures aan te wenden om verdedigingsreacties te herstructureren of wanneer het standaard protocol kan worden toegepast.

5. Deelnemers zullen ook klinische interventies integreren die ze kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van affect-tolerantie in hun eigen klinisch werk met patiënten, zowel positieve affect-tolerantie als negatieve affect-tolerantie.

6. Deelnemers zullen specifieke interventies aanleren om te kunnen differentiëren tussen persoonlijke en complementaire tegenoverdracht en daarbij de juiste strategieën leren selecteren en aanwenden om met deze situaties om te gaan.

Methodiek

 • theoretische uiteenzettingen
 • Klinische vignetten

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2).

Programma

onder voorbehoud

Dag 1:

 • Affect-fobieën in therapie;
 • Herkennen en reageren op efficiënte, inefficiënte en verstoorde verwerking
 • Wat zijn affect-fobieën?
 • Wat is affect?
 • Activerende en inhiberende affecten
 • De driehoek van de persoon en de driehoek van conflict
 • Strategieën en methodes voor affect-tolerantie
 • Herstructureren van affecten en verdedigingsreacties
 • Omgaan met affect-fobieën: de innerlijke wereld van de therapeut
 • Criteria voor het adequaat gebruik en het vermijden van misbruik van Hulpbronontwikkeling en -installatie bij de behandeling van complexe Posttraumatische beelden.
 • Een overzicht van EMDR-modellen bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
 • De Twee Modellen Methode
 • De structuur in de evolutie van het zelf binnen het informatieverwerkingsmodel en -methode
 • DeTUR - Desensitisation of Triggers and Urge Reprocessing (Popky 1992,2005)
 • Het Distress Tolerance Protocol

Dag 2:

 • Informatieverwerkingsmodellen van het zelf en de ander
 • Targets
 • Verwerken van verdedigingsreacties in plaats van concrete herinneringen
 • De organisatie van dysfunctioneel opgeslagen informatie
 • De impact van bilaterale stimulatie op verschillende soorten Targets
 • Somatische RDI (Leeds 2001)
 • Positive Affect Tolerance and Integration Protocol
 • Verwerken van de verdediging: Dysfunctioneel Positief Affect
 • "Wat is er goed aan...?"
 • Het werken met vermijding. Ongewenste vermijding (ego-dystone ambivalentie)
 • Procrastinatie - een ander model om vermijding te verwerken
 • De pijn van de onbeantwoorde liefde; Het verwerken van een fixatie (dwang) (Knipe 1998, 2003, 2010)
 • Het Impulse Control Disorder protocol (ICDP; Miller, 2010)

Spreker

Andrew M. Leeds, Ph.D. is klinisch psycholoog met 40 jaar ervaring in een privé-praktijk. Hij volgde de opleiding EMDR in 1991. Hij vormde meer dan 13.000 EMDR therapeuten in de VS, Canada, Europa en Japan en gaf voordrachten op tal van congressen. Hij is de auteur van het boek van 2009 en 2016: A Guide to the Standard EMDR Therapy Protocols (2nd ed.) en schreef meerdere tijdschriftartikels. Hij was deel van de EMDRIA Board 2003-2005. Hij zit in de Editorial Board van het Journal of EMDR en is directeur van het Sonoma Psychotherapy Training Institute, dat basisopleidingen in EMDR aanbiedt die erkend zijn door EMDRIA en EMDR Europe. In 1999 ontving hij de Ronald Martinez Memorial Award uit de handen van Francine Shapiro, evenals de EMDRIA’s award for creative innovation en in 2013 won hij de Francine Shapiro Award van de EMDR International Association.

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten is ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 2 dagen – 14u

Uurrooster : onder voorbehoud

Woensdag : van 9u00 tot 18u00
Donderdag : van 9u00 tot 17u00

Locatie

La Ferme du Bois d’Arpes – 30 Chaussée de Mons – 1400 Nijvel

Lesgeld

De tweedaagse training kost:
Tot 15/02/2017: 525€ (lesgeld 433,88€/91,12€ BTW)
Na 15/02/2017: 565€ (lesgeld 466,94€/98,06€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 15/02/2017: 625€ (lesgeld 516,53€/108,47€ BTW)
Na 15/02/2017: 665€ (lesgeld 549,59€/115,41€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “Andrew Leeds" gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken