Cursus Psychologische Stabilisatie

Lichaam en brein als sleutel tot stabilisatie.

met Freek Dhooghe en Niki Herckens. -

Donderdag en vrijdag 13 en 14 september 2018 ****VOLZET****

of

Donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart 2019. ****VOLZET*****

of

Donderdag en vrijdag 12 en 13 september 2019 ****VOLZET*****U kan nog inschrijven op de wachtlijst

 
Vanuit eigen ervaring - zeker in de hulpverlening - kennen we allemaal het essentiele belang van kalmte en veiligheid in het contact en in de wisselwerkingen met de ander. Elke hulpverlener heeft zo wel zijn/haar eigen stijl ontwikkeld om de ander in eerste instantie tot rust te brengen vooraleer verder te (be)handelen.
In deze workshop willen wij naast een toegankelijke wetenschappelijke kennisoverdracht over de fysiologie van ons lichaam en de wisselwerking met het brein concreet aan de slag gaan met ervaringsgerichte oefeningen rond stabilisatie. Het doel is om de theoretische uitleg meteen aan den lijve te ondervinden. Wanneer je éénmaal zelf ervaren hebt wat stabilisatie met jou doet - wat het effect is in in termen van lichaamsrust en de gevoelde veiligheid - dan wordt het nog duidelijker waarom stabilisatie zo essentieel is. Het bepaalt tegelijk de zelfregulatie en de co-regulatie.
Bij de kennisoverdracht baseren we ons op de polyvagale theorie van Porges en ander recent neurologisch onderzoek, en maken we meteen een vertaalslag naar wat dit concreet kan betekenen in menselijke ontmoetingen.
Misschien ken je de achterliggende kennis wel, maar ben je nieuwsgierig naar nieuwe technieken. Of misschien wil je juist meer inzicht krijgen in hoe het lichaam, de fysiologie en de psyche in verband staan met de werking van het brein en omgekeerd. Theorie en ervaringsgerichte oefeningen zullen beiden aan bod komen.

Doelstellingen

- • Beter begrijpen waarom stabilisatie fundamenteel is in therapie.
- • Meer aandacht leren geven aan de eigen waarnemingen en de lichaamssignalen van de ander
- • Tekens van instabiliteit en/of stabiliteit leren herkennen aan de lichaamstaal
- • Je eigen stabiliteit leren reguleren en via co-regulatie overbrengen bij de ander

Methodiek

- • theoretische uiteenzettingen
- • praktische oefeningen

Publiek

Therapeuten die meer besef en vaardigheden rond stabilisatie willen ontwikkelen

Programma

Dag 1:

Theoretische uiteenzetting met powerpointpresentatie en video’s

- • 9u00-9u30: uitleg over het kader en overzicht van de workshop: een veilige sfeer als basis voor de ontwikkeling van stabilisatie;
- • 9u30-10u00: de werking van ons brein en het autonome zenuwstelsel
- • 10u00-11u00: belichten van enkele basisbegrippen (stabilisatie, tolerantie-venster, psychotrauma en triggers, zelfregulatie), vanuit de laatste bevindingen en hypothesen in de neuropsychiatrie over het drieledige brein van o.m. Dan Siegel, Bessel van der Kolk, Bruce Perry: neocortex, limbisch systeem en de hersenstam
- • 11u30-13u00: Fysiologie en stress volgens de theorie van Stephen Porges (Polyvagale theorie, neuroceptie, etc.)

Oefeningen: theorie integreren

- • 14u30-16u00 en 16u30-18u00: Focus op het waarnemen van ons eigen lichaamsgevoel (felt sense) i.v.m. veiligheid, zelfregulering en stabilisatie, integratie van theorie

Dag 2:

Theoretische uiteenzetting met powerpointpresentatie, video’s en enkele korte filmanekdotes

- • 9u00-9u30: kort herhalen van vorige dag: het belang van zich veilig te voelen.
- • 9u30-11u00: co-regulatie en het relationele; de polyvagale rem en het sociale betrokkenheidsysteem (Porges)
- • 11u30-13u00: Focus op de co-regulatie; waarnemen van effecten en van de impact van interactie; hechting tussen moeder en kind; zelfzorg, zorg voor de omgeving en het kader; externe hulpbronnen; overdracht en tegenoverdracht; spiegelneuronen

Oefeningen: theorie integreren

- • 14u30-16u00 en 16u30-18u00: Nadruk op het observeren van de impact van interactie ontvangen en geven van positieve feedback, bekijken van het grotere veld: de ruimte, groep, omgeving.

 

Sprekers

Freek Dhooghe is klinisch psycholoog, analytisch gevormd, Emdr-therapeut, practictioner en supervisor. Hij is tevens trainer binnen de opleiding ‘Institutionele psychotherapie Brussel’, en supervisor zowel voor teams als individueel. Sinds 2015 is hij voorzitter van EMDR-Belgium.
Naast zijn privé-praktijk werkte hij van 1989 tot 2017 in ‘La Traversière’, een therapeutische gemeenschap voor psychotische patiënten in Nijvel. Sinds 2017 werkt hij deeltijds bij VRINT in Leuven: Vroeg-detectie van psychotische stoornissen (UPC Kortenberg).
Vanuit zijn jarenlange ervaring in La Traversière met psychotische patiënten, als psycholoog en met teambegeleiding als therapeutische coordinator heeft hij een stevige klinische vorming opgebouwd. Ook het individuele therapeutische werk met vaak zwaardere problematieken vanuit een analytische benadering, aangevuld met EMDR, versterkten zijn deskundigheid. Als trainer en supervisor verdiept hij zich in de nieuwe ontdekkingen en groeiende inzichten binnen de neurobiologische wetenschappen daar waar die hand in hand gaan met de therapeutische wereld. Hij focust zich in zijn eigen onderzoek vooral op het belang van stabilisatie bij traumaverwerking.
Als voorzitter van EMDR-Belgium is hij ook actief binnen EMDR Europa.

 
Niki Herckens (°1963) heeft sinds 1994 een praktijk voor lichaamsgeorienteerde therapie en sinds 2015 ook EMDR. Door middel van literatuur, intense studie, ervaringsgerichte opleidingen en voortdurende bijscholing onderzoekt zij de samenhang tussen de fysiologie en de psyche. Zij focust zich hierbij op de invloeden van stress en trauma op het zenuwstelsel en op het gehele lichaam en op de impact van familieverstrikkingen en van de perinataliteit (periode voor, tijdens en na onze geboorte).

De voornaamste gevolgde opleidingen die zij in haar werk integreert zijn:

- • Contextuele Gestalttherapie
- • Lichaamsgeorienteerde therapie (karakterstrukturen; symbiose en narcisme)
- • Cranio Sacraal behandelingen
- • Familieopstellingen
- • Biologische Wetmatigheden
- • EMDR
- • Comprensive Resource Model
- • Neuro-affectieve ontwikkelingsssychologie en analyse

Ook de intense supervisie doorheen de jaren beschouwt zij als een belangrijk deel van haar scholing.

Duur en uurrooster

Duur : 2 dagen – 14u

Uurrooster : onder voorbehoud

Donderdag : van 9u00 tot 18u00
Vrijdag : van 9u00 tot 17u00

Locatie

Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem
(Vlakbij station)

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot 15/08/2018: 325€ (lesgeld 268,60€/56,4€ BTW)
Na 15/08/2018: 365€ (lesgeld 301,65€/63,35€ BTW)

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 15/08/2018: 425€ (lesgeld 351,24€/73,76€ BTW)
Na 15/08/2018: 465€ (lesgeld 384,30€/80,70€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “Cursus stabilisatie" gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken