Werken met Rouw en EMDR

met Nora O’Han

8 - 9 - 10 maart 2023

 
 
De dood van een geliefde is een ervaring die we allemaal wel eens zullen meemaken.
Ondanks inspanningen op het gebied van onderzoek en opleiding is ontkenning en taboe van de dood nog steeds aanwezig.
Deze situatie leidt ertoe dat nabestaanden bij rouw op zichzelf teruggeplooid zijn, in innerlijke eenzaamheid en zelfs isolement, omdat zij zich niet welkom voelen, omdat er niet naar hen geluisterd wordt, omdat zij zich niet begrepen voelen, omdat zij niet begeleid worden, hoe lang dat ook mag duren.

Desastreuze gevolgen kunnen optreden wanneer mensen niet in staat zijn hun relationele kwetsuren te boven te komen en ze blijven soms levenslang in een PTSS hangen (Post Traumatische Stress Stoornis).

Deze mensen zijn zich vaak totaal niet bewust van wat ze meemaken en verdringen het trauma zo goed mogelijk in het onbewuste zonder de effecten en gevolgen te begrijpen die kunnen ontstaan door gedragingen en allerlei psychische uitingen die ze niet in verband brengen met verdriet uit het verleden of dat in het verleden begraven ligt. Ze komen met symptomen van burn-out, depressie, malaise, oneindige droefheid, een gevoel van permanente leegte, en met verschillende syndromen: rusteloze benen, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, verlies van zin in het leven.

Tijdens de desensitisatie-fase fase verschijnt de onbewuste aanwezigheid van onopgeloste, begraven, ontkende rouw....
De ontdekking van de toepassing van EMDR op het domein van rouw heeft een ruim publiek in staat gesteld het rouwprobleem op te lossen en zich te bevrijden van het gewicht van de vele emoties die in hun onbewuste besloten liggen en verraderlijk inwerken op alle terreinen van hun leven.

Het was door de ervaring van een aantal fundamentele rouwprocessen in mijn leven dat ik me verdiepte in onderzoek over dit onderwerp. Daardoor kon ik me openstellen voor dit moeilijk thema en proberen de elementen van verlies te begrijpen.
Als resultaat van mijn levenservaringen, gecombineerd met voortdurend onderzoek en meerdere diepgaande opleidingen, ben ik vastbesloten met u te delen wat ik geleerd heb en u instrumenten aan te reiken waarmee u het vertrouwen en de noodzakelijke basis kunt vinden om nabestaanden op te volgen bij het verwerken van hun rouw.

Hoe kom je uit de onbedwingbare pijn die onblusbaar lijkt? Hoe komen we door deze schokkende situaties heen? Kunnen we onszelf weer opbouwen? En hoe doen we dat? Heeft het leven nog zin na zulke beproevingen? Hoe kunnen we nog steeds de schoonheid van het leven zien en ervan genieten ondanks de verliezen? Wat belemmert of bevrijdt het rouwproces?

Volgens Francine Shapiro "geneest EMDR rouw niet, het is een zeer nuttig hulpmiddel bij het verlichten van trauma’s die ermee gepaard gaan".
Ik weet zeker dat: "de band van het hart nooit sterft", dat deze de nabestaanden gedurende de rest van hun leven vergezelt.
Deze boodschap moet onder zoveel mogelijk nabestaanden worden verspreid..

Doel

Actualiseren van kennis en modellen uit de jaren 60 in het licht van nieuw lopend onderzoek naar rouw en rouwverwerking. We zullen het belang aantonen van een goed begrip van het rouwproces en diepe rouwervaringen, om therapeuten in staat te stellen een kwalitatieve en adequate ondersteuning te bieden aan nabestaanden.

Oriëntatie

De rouwaanpak zal gericht zijn op het verlies van een persoon.

Het gaat om een visie die resoluut gericht is op de overlevende met een begeleiding naar het verwerven van innerlijke hulpbronnen.

Doelstellingen

De sinds 1969 gebruikte kennis en modellen actualiseren in het licht van nieuw onderzoek naar rouw en de verwerking ervan, waarbij wordt aangetoond hoe belangrijk het is dat therapeuten het rouwproces en de rouwbeleving grondig begrijpen, om de nabestaanden kwalitatief goede en adequate steun te kunnen bieden.

KENNEN

 • Deelnemers de gelegenheid bieden om inzicht te krijgen in rouwverwerking door de theoretische uiteenzetting van nieuw onderzoek, modellen, mechanismen en gevolgen van het verlies van een dierbare voor de overlevende van deze levensgebeurtenis.
 • Verdriet als een universeel proces van genezing van een relationele kwetsuur.

KUNNEN DOEN

 • Zich bewust zijn van de grote verscheidenheid aan rouwenden en de vaardigheden die nuttig zijn voor de begeleiding.
 • traumatische en andere soorten verdriet kunnen herkennen.
 • Hoe benader je een rouwende?
 • Herken de obstakels en belemmeringen voor rouwverwerking.
 • Wanneer en hoe gebruik je EMDR?

KUNNEN ZIJN

 • Om als hulpverlenerr dichter bij zelfkennis te komen voor een vlotte en serene begeleiding van rouwenden.

Programma

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Dag 1: (algemene theorie over rouw)

Rouw.

* Kennis verwerven of opfrissen van het rouwproces aan de hand van nieuw onderzoek.

 • Inzicht in de reële en gedetailleerde impact van de schok van het verlies op het leven van de nabestaanden.
 • Het onderscheiden van de verschillende vormen van rouw: onopgeloste, gecompliceerde, pathologische en andere, het decoderen van hun aanwezigheid bij de nabestaanden.

* Het decoderen van de symptomen van rouw op fysiek, psychisch, mentaal, spiritueel en energetisch niveau, impact op familie, sociaal, professioneel en financieel leven.

 • Erkenning van de bronnen van blokkades en belemmeringen voor rouw, zoals de perifere gevolgen van rouw: administratieve rompslomp, erfenis, verhuizing, ziekte, enz. Meervoudige rouw
 • De specifieke onzichtbare manifestaties in de loop van het rouwproces.
 • Het belang van rituelen bij rouw

Dag 2: (ervaringsgericht deel)

Hulpverleners en nabestaanden

 • therapeuten die aan de opleiding deelnemen in staat stellen het rouwproces van binnenuit te ervaren, het belang in te zien van de relatie met zichzelf en van het werken aan de eigen rouw als therapeut in relatie tot de emotionele beschikbaarheid die nodig is voor de follow-up en begeleiding van de nabestaanden

* De verdedigingsmechanismen en specifieke behoeften van de nabestaanden erkennen en verwelkomen.

Dag 3: (formatief gedeelte)

Rouw en EMDR

 • De relevantie van het gebruik van de EMDR-therapie bij traumatische rouw wordt belicht. * De 6 " R" in EMDR
 • Erkenning van de ervaring van Allan BOTKIN met de verwarrende verschijnselen die zich bij rouwenden kunnen voordoen en het gebruik van EMDR.
 • Erkenning van de beëindiging van de rouw.

Methodiek / Pedagogische middelen

 • Theoretische lezingen geïllustreerd met concrete voorbeelden vanuit de beroepspraktijk.
 • Participatieve en inductieve methode met praktische oefeningen in kleine groepen, evenals uitwisseling in de grote groep.
 • Oefeningen rond EMDR bij de rouwenden.
 • Syllabus - OverlevingsKIT voor nabestaanden
 • Bibliografie

Doelpubliek

Gecertificeerde EMDR Practitioners of EMDR therapeuten in opleiding.

De trainer

Nora O’Han is klinisch orthopedagoog met een humanistische oriëntatie.

EMDR-supervisor.

Specialisatie in rouwverwerking bij Louise RACINE van het Centre de Relation Aide de Montréal-(CRAM- Canada) - Opleiding in rouwrituelen -(HO Ritual -Canada) na opleiding als therapeut in helpende relaties..

Talrijke opleidingen in persoonlijke ontwikkeling in emotionele, psycho-corporale en energetische therapeutische benaderingen.

Privé-praktijk in Waterloo met kinderen, adolescenten, volwassenen en koppels.

Taal

De opleiding wordt in het Frans gegeven met simultaanvertaling naar het Nederlands

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten is ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Om de workshop te valideren, is het noodzakelijk om tijdens het hele programma aanwezig te zijn. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 3 dagen – 20 uur.

Uurschema : onder voorbehoud van wijzigingen.

Woensdag 8 maart 2023
08u30 tot 09u00 : Onthaal
09u00 tot 18u30
Donderdag 9 maart 2023
09u00 tot 18u30
Vrijdag 10 maart 2023
09u00 tot 17u30

Locatie

Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem

Lesgeld

De training kost:
Tot 13/02/2023: 710€ (lesgeld 586,78€/123,22€ BTW)
Na 13/02/2023: 750€ (lesgeld 619,83€/130,17€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 13/02/2023: 810€ (lesgeld 669,42€/140,58€ BTW)
Na 13/02/2023 : 850€ (lesgeld 702,48€/147,52€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “Rouw en EMDR" gevolgd door uw naam.

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: cursus, middagmalen, koffiepauzes