Begeleiding van de nabestaanden en EMDR

met Nora O’Han

1 en 2 oktober 2020

in Zottegem

 
 
Na vele sterfgevallen van mensen die mij heel dierbaar waren vanaf mijn 28 jaar, voelde ik me heel eenzaam en hulpeloos met betrekking tot dit soort levenservaringen waarvan ik de betekenis niet begreep.

De rouwverwerking duurde meerdere jaren omdat ik niet de middelen had om te kunnen begrijpen. Er waren ook meerdere overtuigingen die de rouwverwerking in de weg stonden.

Toen ik op 46-jarige leeftijd naar de universiteit ging, heb ik me gericht op het bestuderen en begrijpen van verdriet.

Het is door het volgen van de EMDR-training dat ik bij mijn patiënten de onbewuste aanwezigheid van verborgen, ontkende rouw kon ontdekken, via symptomen van burnout, depressie, verdriet, verlies van de zin van het leven....

De toepassing van EMDR heeft bij vele patiënten een echte bevrijding van de blokkage die in hun onbewuste was ingeschreven, teweeggebracht, evenals een realisatie van de link daarvan met negatieve gedragingen en houdingen in hun leven en heeft geleid tot zich bevrijd voelen van een heel zwaar gewicht.

Het is in mijn praktijk als supervisor dat ik heb gezien, dankzij de verrijkende uitwisselingen met collega-therapeuten, hoe weinig informatie en begrip van het rouwproces echt voorhanden is.
Op die manier is de vraag naar informatie steeds sterker geworden ​​en ben ik blij u deze mini training over rouw te kunnen voorstellen, die als doel heeft u van de tools en de kennis te voorzien om u het vertrouwen te geven en de basis die nodig is om nabestaanden op te volgen naar rouwverwerking toe.

Wetende dat "de band van het hart, nooit sterft" en een kostbare hulpbron kan zijn voor de nabestaande.

ROUW.

De dood van een geliefde is een ervaring die we allemaal op een dag in ons leven zullen meemaken.

Vandaag de dag is de ontkenning van deze realiteit in onze samenleving nog zeer aanwezig. Dit brengt rouwenden er soms toe zich op zichzelf terug te trekken, omdat ze geen openheid en begrip vinden voor hun pijnlijke ervaring.

Rampzalige gevolgen voor gans het leven kunnen zich voordoen bij mensen die hun relationele verwonding niet kunnen overwinnen en blijven steken in posttraumatische stress.

Vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust van wat ze ervaren en dat ze het trauma zo goed ze kunnen verdringen naar het onbewuste zonder begrip van de effecten en gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, diverse psychische verschijnselen die ze niet koppelen aan de rouw, zelfs soms na 70 jaar. (bespreking casus)

De ontdekking van de toepassing van EMDR op dit terrein,heeft veel mensen toegelaten om het rouwprobleemop te lossen en zich te bevrijden van het gewicht van de verschillende emoties ingekapseld in hun onbewuste met een invloed op alle domeinen van hun leven.

DOEL:

Actualiseren van kennis en modellen uit de jaren 60 in het licht van nieuw lopend onderzoek naar rouw en rouwverwerking. We zullen het belang aantonen van een goed begrip van het rouwproces en diepe rouwervaringen, om therapeuten in staat te stellen een kwalitatieve en adequate ondersteuning te bieden aan nabestaanden.

DOELGROEP

De rouwaanpak zal gericht zijn op het verlies van een persoon.

Het gaat om een visie die resoluut gericht is op de overlevende met een begeleiding naar het verwerven van innerlijke hulpbronnen.

DOELSTELLINGEN

 • Inzicht in de reële en gedetailleerde impact van een dergelijke schok op het leven van de nabestaanden
 • Actualisatie of bijwerken van de kennis van het rouwproces door het aangeven van nieuw onderzoek.
 • Het benadrukken van de relevantie van het gebruik van de EMDR-therapie in het werken met deze traumatische ervaring
 • Werken aan het luisteren van de therapeut naar de patiënt toe.
 • Demonstratie van het belang van werken aan onze eigen rouw als therapeut in het licht van de emotionele beschikbaarheid die nodig is voor de begeleiding van de nabestaanden
 • Deelnemende therapeuten in staat stellen het rouwproces van binnenuit te ervaren en het belang van de relatie in het proces van rouw te begrijpen.
 • Erkenning van hulpbronnen en remmingen in de rouwverwerking.
 • Onderscheid tussen de verschillende vormen van rouw: onopgelost, gecompliceerd, pathologisch en andere, en hoe te herkennen bij de nabestaanden
 • Decodering van gerelateerde symptomen in de fysieke, psychische, mentale, spirituele en energetische sferen.
 • De 6 "R" in EMDR
 • Er zal een plaats worden gegeven aan de observatie en herkenning van Allan BOTKIN van de verwarrende uitingen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van EMDR bij nabestaanden
 • Erkenning van rouwresolutie.

METHODIEK / PEDAGOGISCHE MIDDELEN

 • Theoretische lezingen geïllustreerd met concrete voorbeelden vanuit de beroepspraktijk.
 • Participatieve en inductieve methode met praktische oefeningen in kleine groepen, evenals uitwisseling in de grote groep.
 • Oefeningen rond EMDR bij de rouwenden.
 • Syllabus - OverlevingsKIT voor nabestaanden
 • Bibliografie

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten is ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 2 dagen – 14u

Uurrooster : onder voorbehoud

09u00 - 09u30 Onthaal
09u30 - 13u00 (pauze van 30min)
14u30 - 18u00 (pauze van 30min)

Locatie

Referentiecentrum Psychotraumatologie
Léonce Roelsstraat 7, 9620 Zottegem (Vlakbij het station)

Lesgeld

De tweedaagse training kost:
Tot 01/09/2020: 550€ (lesgeld 454,55€/95,45€ BTW)
Na 01/09/2020: 590€ (lesgeld 487,60€/102,40€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 01/09/2020: 650€ (lesgeld 537,19€/112,81€ BTW)
Na 01/09/2020: 690€ (lesgeld 570,25€/119,75€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van "EMDR en Rouw" gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken