EMDR Therapie bij patiënten met zelfmoordgedachten en zelfbeschadigend gedrag

 
met Dolores Mosquera

4 et 5 december 2019 in Nijvel

 
Zelfbeschadigend gedrag en zelfmoordgedachten zijn twee aspecten die waarschijnlijk de grootste relationele uitdagingen vormen voor de therapeut. De patiënt die zichzelf verwondt of eraan denkt zelfmoord te plegen, creëert een complexe situatie op relationeel niveau. Het zich bewust zijn van de eigen emotionele reacties als therapeut is een zeer belangrijk aspect van de interventie.

De situatie van hopeloosheid en wanhoop van de patiënt die de zin van het leven niet meer ziet, kan clinici ertoe brengen hen als "verloren" gevallen te zien. De emotionele reactie op de mogelijkheid dat een patiënt zelfmoord pleegt, kan intens zijn en de therapeut tot vermijdingsgedrag brengen. Daarnaast kunnen sommige patiënten proberen de verantwoordelijkheid voor hun leven naar ons toe te schuiven. Dit is een bijzonder belangrijk punt, omdat een therapeut die geneigd is te sterk betrokken te raken, uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het leven van de patiënt op zich kan nemen, wat altijd een doodlopende straat zal zijn voor het therapeutische proces. In deze workshop zullen we ingaan op interventies om met deze aspecten te leren omgaan en om reacties die niet helpend zijn te vermijden.

Sommige mensen verwarren de termen zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag of de intentie van beide. Veel mensen met zelfbeschadigend gedrag willen niet sterven, sterker nog, dit gedrag helpt hen soms hun lijden draaglijk te maken en hen in leven te houden. Maar als patiënten niet over de middelen beschikken om met hun emoties om te gaan en problemen op te lossen, neemt de kans op zelfmoord als oplossing toe.

Zelfbeschadigend gedrag is vaak een traumagestuurde coping-strategie die kan worden begrepen vanuit het perspectief van het Adaptive Information Processing (AIP) -model en behandeld kan worden met EMDR Therapy (Shapiro, 1995; 2001). Zelfmoordgedachten en zelfbeschadigende gedragingen houden vaak verband met herinneringen aan negatieve en traumatische levenservaringen.

Werken met EMDR kan een krachtige manier zijn om zelfbeschadigend gedrag te neutraliseren. Wanneer destructief gedrag gebaseerd is op een gebrek aan coping vaardigheden, is het noodzakelijk om de patiënt adaptieve informatie en hulpmiddelen aan te reiken. Werken aan herinneringen die aan de basis liggen van een dergelijke ontregeling, is in veel gevallen cruciaal. In veel gevallen zijn emoties, gevoelens, overtuigingen of herinneringen met betrekking tot zelfbeschadigend gedrag verbonden met specifieke biografische gebeurtenissen. Het identificeren en verwerken van deze herinneringen kan een einde maken aan het zelfbeschadigend gedrag. Het doelwit zal niet het zelfbeschadigend gedrag zelf zijn, maar de omstandigheden rond de eerste keer waarin het gedrag zich heeft voorgedaan; de oorsprong van de negatieve overtuigingen die samenhangen met het probleem en herinneringen die kunnen worden geïdentificeerd via de affectbrug.

In deze workshop zullen we de verschillende stadia van suïcidale ideatie verkennen en leren hoe ermee om te gaan. De beoordeling van vitale risico’s is een prioriteit bij een patiënt met dit gedrag. We zullen ook zelfmoordgedrag en emotieregulatie aanpakken vanuit het perspectief van EMDR.

Doelstellingen

 1. Deelnemers zullen in staat zijn de verschillende stadia van zelfmoordgedachten te beschrijven en weten hoe ermee om te gaan.
 2. Deelnemers zullen zelfbeschadigend gedrag en zelfmoord kunnen begrijpen vanuit het perspectief van AIP.
 3. Deelnemers kunnen specifieke gestructureerde EMDR-interventies identificeren die bedoeld zijn om de capaciteiten van cliënten voor elementaire zelfzorg en emotionele zelfregulering te verbeteren.
 4. Deelnemers kunnen ten minste 3 verschillende voorbeelden van relevante doelen noemen in het werk met suïcidale cliënten.
 5. Deelnemers zullen in staat zijn om passende reacties te herkennen en te selecteren bij het omgaan met zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag.
 6. Deelnemers zullen de uitdagende klinische situaties herkennen en oplossen die vaak voorkomen bij het behandelen van cliënten met herhaalde zelfmoordpogingen en zelfbeschadigend gedrag.

Methodiek

 • Theoretische uiteenzettingen
 • Klinische vignetten
 • Video’s

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2).

Programma

onder voorbehoud

Fase 1. Anamnese

 1. Bijzonderheden in de anamnese bij zelfbeschadigend gedrag en zelfmoordgedachten.
 2. Kenmerken en aspecten die we in gedachten moeten houden
 3. Hulpmiddelen voor exploratie in Fase 1 van de EMDR therapie.
 • a. Exploreren van zelfbeschadigend gedrag
 • b. Exploreren van zelfdestructief gedrag (naar zichzelf en naar andere toe)
 • c. Exploreren van zelfmoordgedachten

Fase 2. Voorbereiding

 1. Psychoeducatie en ontwikkelen van vaardigheden. Introduceren van adaptieve informatie
 2. Specifieke hulpmiddelen en interventies voor zelfbeschadigend en zelfdestructief gedrag

Zelfbeschadigend en zelfdestructief gedrag: fases 4-8

 1. Target Selectie
 2. Hoe kunnen we die patiënten in hun tolerantievenster houden?
 3. De therapeut helpen omgaan met zijn eigen tolerantievenster

Spreker

Dolores Mosquera is klinisch psycholoog, psychotherapeut in een psychiatrisch centrum met specialisatie in de crimino-victimologie en psychotraumatologie. Ze is directrice van drie verschillende psychotherapeutische privé-ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn ind e behandeling van persoonlijkheidsstoonissen, complex trauma en dissociatie. Ze is getraind in meerdere psychotherapeutische benaderingen en is facilitator en supervisor binnen EMDR Europa. Ze heeft veel eravring als lesgever en verzorgt workshops en cursussen in Spanje en Europa. Ze is lid van EMDR Europe, het ESSPD, het ISST-D, het ESTD en biedt eveneens een zelfmoordpreventie programma aan. Ze heeft 12 boeken en talrijke artikelen gepubliceerd over persoonlijkheidssoornissen, complex trauma en dissociatie en is een erkend expert op dit domein.
Ze is de auteur van een recent boek getiteld "EMDR and Dissociation: The Progressive Approach", een boek waaraan veel experten op vlak van EMDR hebben aan meegewerkt.

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten is ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 2 dagen – 14u

Uurrooster : onder voorbehoud

Woensdag : van 9u00 tot 18u00
Donderdag : van 9u00 tot 17u00

Locatie

La Ferme du Bois D’Arpes
30 Chaussée de Mons – 1400 Nijvel

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot 6/11/2019: 525€ (lesgeld 433,88€/91,12€ BTW)
Na 6/11/2019: 565€ (lesgeld 466,94€/98,06€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 6/11/2019: 625€ (lesgeld 516,53€/108,47€ BTW)
Na 6/11/2019: 665€ (lesgeld 549,59€/115,41€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van "EMDR en zelfbeschadigend gedrag" gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken