EMDR en gezinstherapie

met Michel Silvestre, Ph.D.

Maandag 12 tot vrijdag 16 september 2022

 
Bij EMDR-therapie, een individuele benadering, worden we vaak geconfronteerd met de vraag wat te doen met andere familieleden, de andere partner in het geval van een koppel, de ouders als we werken met een kind. Hoe integreren we hen in ons therapeutisch denken bij het opstellen van ons behandelplan?

Systemische gezinstherapie, een interactieve benadering, geeft ons een visie op de mensen in relatie. Een van de essentiële punten van dit perspectief is dat het symptoom dat een persoon draagt, de geïdentificeerde patiënt genoemd, een andere dimensie krijgt, het informeert ons over het functioneren van het gezin.

De opleiding EMDR en gezinstherapie zal u toelaten deze interactieve visie te ontwikkelen die bijzonder nuttig is in het therapeutisch werk met koppels of met kinderen. U zal vertrouwd raken met de sleutelconcepten van gezinstherapie, interactief denken en de articulatie daarvan met de EMDR therapie in een integratieve benadering.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn:

 • Vertrouwd raken met de ideeën van de systemische gezinstherapie.
 • Leren werken met instrumenten voor het observeren van het gezinsfunctioneren
 • Ontwikkelen van complexer denken om het systeemparadigma en EMDR te integreren

Methodieken

 • Theoretische uiteenzetting van de sleutelbegrippen
 • Werken met video’s van klinische voorbeelden van gezinsgesprekken
 • Rollenspel met analyse van opnames
 • Bespreking van door de deelnemers voorgelegde situaties

Doelpubliek

Gecertificeerde EMDR-practitioners of EMDR-practitioners in opleiding (Deel 1 van de basisopleiding voltooid).

Voorprogramma

 • Onthaal van de deelnemers
 • Herinnering aan de doelstellingen van de opleiding
 • Presentatie van het opleidingsprogramma
 • Verzamelen van verwachtingen van deelnemers

Programma

onder voorbehoud

 • Definitie en illustratie van concepten uit de systemische gezinstherapie
 • Geschiedenis en ontwikkeling
 • De structurele school voor gezinstherapie van Salvador Minuchin .
 • De Strategische School van het Mental Research Institute (MRI) van Palo Alto
 • Communicatietheorie, paradoxale opdrachten
 • Lineaire en circulaire denkwijzen
 • Denken in interactie
 • Het familiesysteem, de gezinskaart, de wijze van organisatie, de verschillende subsystemen, de werkingsregels, de hiërarchie, de wijze van verbale en non-verbale communicatie.
 • Observatie en decodering van het functioneren van het gezin, de rol van de ouders, het begrip triangulatie en de relationele bewegingen van coalitie en alliantie.
 • Interactieve/lineaire definitie van een symptoom door de integratie van gezinstherapie (circulair denken) en EMDR (lineair denken) en de definitie van een behandelplan.

Trainer


Michel Silvestre is klinisch psycholoog, systemisch therapeut, EMDR Kind & Adolescent trainer, facilitator en gecertificeerd EMDR Supervisor. Hij is docent aan de universiteiten van Aix-en-Provence en Lotharingen. Voormalig voorzitter van de vereniging EMDR Frankrijk.
Hij is momenteel secretaris van de commissie EMDR Kinderen en Adolescenten van de vereniging EMDR Europa en lid van de commissie EMDR Kinderen van de vereniging EMDR Frankrijk. Hij is auteur van talrijke artikelen, co-auteur van een boek "Vivre sans violence? "en "EMDR voor getraumatiseerde kinderen en hun families" met Joanne Morris-Smith.

 
 

Accreditatie

Een verzoek om toekenning van credits is ingediend bij de vereniging EMDR-België..

Duur en uurrooster

Duur: 5 dagen - 35 uur
Uurrooster:
Ma. : 10u00 - 18u00
Di. tot Do. : 09u00 - 18u00
Vrij. : 09u00 - 17u00

Locatie

De opleiding zal doorgaan in het Traumacentrum Léonce Roels, Léonce Roelsstraat 7 in Zottegem.

PS : voor overnachtingsmogelijkheden kan je een kijkje nemen op onderstaande link :
https://www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/toerisme/overnachten

Validering en certificering

Voor de validering van het seminar is de aanwezigheid en actieve deelneming aan het gehele programma vereist.

Aan het einde van de opleiding wordt aan de deelnemers een certificaat van deelname overhandigd.

Aan het einde van de opleiding zal een evaluatievragenlijst worden ingevuld.

Lesgeld

De training kost:
Tot 20/07/2022: 995€ (lesgeld 822,31€/172,69€ BTW)
Na 20/07/2022: 1035€ (lesgeld 855,37€/179,63€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien de opleiding voor u wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …), kost de opleiding:
Tot 20/07/2022: 1095€ (lesgeld 669,42€/140,58€ BTW)
Na 20/07/2022 : 1135€ (lesgeld 904,96€/230,04€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “EMDR en gezinstherapie " gevolgd door uw naam.

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: cursus, middagmalen, koffiepauzes