Basisopleiding EMDR Deel 1

Inschrijven

17 - 18 - 19 - 20 oktober 2023 VOLZET, maar u kan zich inschrijven op de wachtlijst !!

16 - 17 - 18 - 19 januari 2024 VOLZET, maar u kan zich inschrijven op de wachtlijst !!

30 - 31 januari en 1 - 2 februari 2024 VOLZET, maar u kan zich inschrijven op de wachtlijst !!

14 - 15 - 16 - 17 mei 2024

3 - 4 - 5 - 6 september 2024

met Ludwig Cornil

Inleiding

‘The speed at which change occurs during EMDR contradicts the traditional notion of time as essential for psychological healing. Shapiro has integrated elements from many different schools of psychotherapy into her protocols, making EMDR applicable to a variety of clinical populations and accessible to clinicians from different orientations.’

BESSEL A. VAN DER KOLK, MD Director,HRI Trauma Centre, Past President of the International Society for Traumatic Stress Studies

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een methode die de behandeling van klachten, gerelateerd aan vroegere gebeurtenissen of de actuele leefsituatie, versnelt. Meer dan 20 gerandomiseerde studies tonen aan dat deze methode kan leiden tot een snelle desensitisatie van traumatische herinneringen, gepaard gaand met een cognitieve herstructurering en een significante afname van de symptomen (o.a. angst, intrusieve gedachten, flashbacks en nachtmerries). Op dit ogenblik zijn er voor EMDR meer gecontroleerde studies beschikbaar dan voor om het even welke andere behandelmethode voor Post- Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

EMDR is een interactionele, gestandaardiseerde benadering en behandelmethode die men gemakkelijk in een ruimer behandelplan kan inpassen. EMDR is geen therapierichting op zich, maar leent zich tot een vlotte integratie in het therapeutisch werkkader dat door de behandelaar wordt gehanteerd.

De training, die u wordt aangeboden in Zottegem, leert u het gebruik van EMDR in een breed spectrum van aanmeldingsklachten. De training bestaat uit lezingen, live- en videodemonstraties en oefeningen in kleine groepjes. U wordt daarbij begeleid door internationaal erkende facilitators.

Doelstellingen

Het doel van deze experiëntiële training is de deelnemers vertrouwd te maken met een breed spectrum van EMDR-toepassingen, voldoende voor een comfortabel en efficiënt gebruik in de eigen praktijk.

Methodologie

Tijdens de opleiding wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische uiteenzettingen en oefensessies in kleine groepjes, waarbij de verschillende aspecten van het basisprotocol worden ingeoefend. De oefeningen worden gedemonstreerd met livedemo’s en videomateriaal Er is ruimte voor het uitwisselen van klinische ervaringen.

Doelgroep

EMDR is een gespecialiseerde behandelmethode. Enkel een gesuperviseerde training kan de efficiëntie van de methode en de veiligheid van de cliënt waarborgen. De training is voorbehouden voor psychiaters en psychologen, maar ook psychotherapeuten met een erkende psychotherapie-opleiding van minimaal 3 jaar en praktische ervaring (> 10 cliënten/week) zijn welkom. Gelieve uw curriculum vitae en een fotokopie van uw diploma(s) toe te voegen bij inschrijving.

Programma

De training zal het volgende omvatten:

 • Aanleren van het basisprotocol voor het verwerken van negatieve levenservaringen
 • Het EMDR-model voor psychopathologie: het Adaptatieve Informatieverwerkingsmodel
 • Het leren opstellen van een Target Plan
 • Installeren van een Kalme/Veilige Plek
 • Specifieke anamnese voor het opsporen van negatieve kernpatronen en -overtuigingen
 • Desensitisatie van traumatische herinneringen en actuele angsten met gebruik van bilaterale stimulatie
 • Installeren van positieve overtuigingen.
 • Werken met de toekomst
 • Persoonlijk gebruik voor de therapeut (o.a. verwerken van het verhaal van de cliënt).
 • Toepassing bij koppels, kinderen, rouw, (psycho-)somatische klachten

Organisatie

Deze opleiding wordt in Zottegem georganiseerd door INTEGRATIVA in samenwerking met het EMDR Instituut van David Servan-Schreiber in Parijs.

Ludwig Cornil, klinisch psycholoog en traumatoloog, is een EMDR-trainer, erkend door het EMDR-Instituut van Francine Shapiro Ph.D. evenals door de Europese EMDR-organisatie.

Deelnemers aan deze officiële opleiding komen in aanmerking voor certificatie door EMDR-Europe en ontvangen na het tweede deel een Certificaat van het EMDR-Institute van Francine Shapiro, Ph.D. Het volledig traject om EMDR-practitioner te worden, erkend door EMDR Europe vindt u hier.

Deelnemers krijgen aan het einde van de opleiding de kans om de inhoud, de organisatie en de lesgever te evalueren. Deze evaluaties dienen tot een continue kwaliteitsverbetering van de opleiding.

Plaats & dagindeling :

Adres :
Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem

 • Dag 1: 10.00u tot 18.00u
 • Dag 2: 09.00u tot 18.30u
 • Dag 3: 09.00u tot 18.30u
 • Dag 4: 09.00u tot 17.30u

De totale duur van deze opleiding bedraagt 28 uur.

PS : voor overnachtingsmogelijkheden kan je een kijkje nemen op onderstaande link :
https://www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/toerisme/overnachten

Inschrijving & betaling :

Aan het einde van de opleiding krijgt de deelnemer de kans om de opleiding te evalueren.

De EMDR training die je gaat volgen is de enige officiële opleiding die erkend is door EMDR Europe en dus ook door de nationale vereniging EMDR België.
Elke deelnemer die aan deze opleiding begint moet lid zijn van de vereniging en zich houden aan haar ethische code.
Voor aanvang van de cursus zal de vereniging EMDR-Belgium je alle documenten toesturen die je nodig hebt om je registratie als lid van de vereniging te voltooien.

Deel 1 van de training kost: (kies datum opleiding hieronder)

Opleiding 17 oktober - 20 oktober 2023:
Tot 05/09/2023: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 26/09/2023: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 26/09/2023: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Opleiding 16 januari - 19 januari 2024:
Tot 05/12/2023: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 26/12/2023: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 26/12/2023: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Opleiding 30 - 31 januari en 1 - 2 februari 2024:
Tot 19/12/2023: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 09/01/2024: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 09/01/2024: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Opleiding 14 mei - 17 mei 2024:
Tot 03/04/2024: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 23/04/2024: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 23/04/2024: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Opleiding 3 - 6 september 2024:
Tot 03/08/2024: € 915 (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Tot 23/08/2024: € 940 (lesgeld 776,86€/163,14€ BTW)
Na 23/08/2024: € 965 (lesgeld 797,52€/167,48€ BTW)

Middagmalen, pauzes en cursus zijn inbegrepen in het lesgeld.
De kostprijs van de supervisies na EMDR Deel 1 zijn niet inbegrepen en wordt rechtsreeks geregeld met de supervisoren die deel uitmaken van het team van Integrativa en dit op het moment van de supervisies.
De eerste groepssupervisie van 3 uur met maximaal 5 personen gaat door ongeveer 6 tot 8 weken na die opleiding. U krijgt tijdens de opleiding gelegenheid een keuze te maken uit de momenten die u passen.
Kostprijs van een individuele supervisie bedraagt 80€/uur.
Kostprijs van een groepssupervisie bedraagt 40€/uur.
Voor een overzicht van het opleidingstraject, klik hier.

Indien de opleiding voor u wordt betaald door een derde (BV / vereniging / instituut / ziekenhuis) , kost de opleiding:

Opleiding 17 oktober - 20 oktober 2023:
Tot 05/09/2023: € 1065 (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 26/09/2023: € 1090 (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 26/09/2023: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)

Opleiding 16 januari - 19 januari 2024:
Tot 05/12/2024: € 1065 (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 26/12/2024: € 1090 (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 26/12/2024: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)

Opleiding 30 - 31 januari en 1 - 2 februari 2024:
Tot 19/12/2023: € 1065 (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 09/01/2024: € 1090 (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 19/01/2024: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)

Opleiding 14 - 17 mei 2024:
Tot 03/04/2024: € 1065 (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 23/04/2024: € 1090 (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 23/04/2024: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)

Opleiding 3 - 6 september 2024:
Tot 03/08/2024: € 1065 (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Tot 23/08/2024: € 1090 (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)
Na 23/08/2024: € 1115 (lesgeld 921,49€/193,51€ BTW)
!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633, adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “EMDR Deel 1” gevolgd door uw naam.

Indien u wenst te registreren kan u het online registratieformulier invullen. Uw curriculum vitae kan u op dat ogenblik samen met een fotokopie van uw diploma(s) en een recente pasfoto uploaden .

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Vervoer

Wij raden aan het openbaar vervoer te gebruiken. De trainingslocatie ligt vlakbij het station van Zottegem. Het station van Zottegem is makkelijk bereikbaar vanuit Kortrijk, Gent en Brussel.

Mocht u verkiezen toch met de auto te komen, hou er dan rekening mee dat parking betalend is in de binnenstad en parking dicht bij een station niet eenvoudig is.

Inschrijven