Welkom op de website van Integrativa !

Na bijna 30 jaar in het werkveld is het mij duidelijk geworden dat het bedrijven van de psychotherapie neerkomt op een kunstig integreren van verschillende theorieën, methodieken en denkwijzen waar we als therapeut in de loop van onze carrière worden aan blootgesteld.
De tijd van de verzuilde therapeutische ideologieën lijkt voor het grootste gedeelte tot het verleden te behoren. Meer en meer zoeken therapeuten naar wat werkt en staan we op die manier een stuk dichter bij de patiënt. Elke patiënt is uniek zeggen we, maar we hebben toch de neiging om theorieën belangrijker te vinden.

Integrativa is opgericht voor therapeuten die geboeid blijven in veranderingsprocessen en die open staan voor nieuwe ideeën en werkwijzen. In de loop der jaren heb ik als EMDR-trainer heel veel boeiende mensen leren kennen en ben ik in contact gekomen met veel verschillende interessante therapeutische ideeën. Door het aanbieden van workshops wil ik collega’s deelgenoot maken van wat mij boeit.

In de eerste plaats EMDR natuurlijk. EMDR was voor mij een ongelofelijk integratieve ervaring: werkzame elementen uit veel verschillende richtingen komen hier voor mij samen. Ik was daarvoor bezig geweest met hypnotherapie en cliënt-centered therapie, met NLP, kortdurende psychotherapie en solution focused therapy. Ik had gewerkt met ideeën uit de gedragstherapie en de cognitieve therapie en EMDR bracht bovendien de interesse terug in de psychoanalyse. Ook de centrale positie van het lichaam in EMDR voelde juist.

Ik ben ervan overtuigd dat elke therapie, elk theoretisch model dat in de hulpverlening wordt gehanteerd een essentiële waarheid bevat. We hebben ons in de psychologie te lang op onze eilandjes met ons stukje waarheid geïsoleerd van de anderen. Na de separatie moeten we nu naar integratie en ik hoop dat Integrativa een plaats kan zijn waar dit mogelijk wordt.

Ludwig Cornil