Compassion and Self-compassion in Trauma-Therapy - Inschrijving

    • explication choisir niveau

    • Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …), gelieve de velden hieronder in te vullen :

    • Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …), gelieve de velden hieronder in te vullen :