29 april 2021

  • Een aanvulling voor EMDR-therapie.
    met Michèle Quintin
    Woensdag 28, donderdag 29, zaterdag 30 april 2021 (module 1) en Maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 mei 2021 (module 2)
    De mens is een geheel, dat lijkt vanzelfsprekend. Daarom kan het therapeutisch werk sterk verbeterd worden door via (...)