De versnellingsbak

Inschrijven

Aanpassen van de EMDR-behandeling bij patiënten met complex trauma en dissociatieve stoornissen

met Hélène Dellucci

op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2024 in Nijvel - Volzet !.

Werken met EMDR bij patiënten die complexe trauma’s hebben meegemaakt brengt vaak moeilijkheden met zich mee op vlak van het behandelplan, maar ook op vlak van de desensitisatie en de verwerking, met een risico op ernstige destabilisaties en een vroegtijdige stopzetting van de therapie. Vaak zijn een groot deel van de targets, zeker de targets op hele jonge leeftijd, de facto preverbaal en enkel op impliciet niveau aanwezig.

Moeten we dus maar niet werken met EMDR bij deze mensen?

Of is het mogelijk EMDR op een veilige manier aan te wenden zonder zich te verliezen in het proces, door zich aan te passen aan de patiënten, die onderling heel sterk kunnen verschillen, en aan hun levensgeschiedenis, die vaak nogal chaotisch is?

De Versnellingsbak suggereert als metafoor voor het autorijden, een hierarchie in de behandeling die het werken met complex trauma patiënten op zo’n manier structureert, dat de therapeut in staat wordt gesteld zich aan te passen aan elke patiënt en zijn/haar levenscontext en dat de therapeut op elk moment weet wat hij/zij kan doen en waarom. Het resultaat is een therapeut met meer zelfvertrouwen, die zich kan aanpassen aan elke individuele cliënt en EMDR op een veilige en flexibele manier kan toepassen.

De versnellingsbak integreert de actuele kennis met betrekking tot de behandeling van complex trauma met EMDR. Het is een dynamisch en adaptatief instrument.

Doelstellingen

 • Het begrijpen van de hierarchie binnen de bestaande protocollen voor complex trauma
 • In staat zijn het meest geschikte protocol te kiezen, waardoor de patient vooruitgang kan boeken in de therapie, zonder gedestabiliseerd te worden.
 • In staat zijn vroege traumatische imprints en preverbale herinneringen te desensitiseren en verwerken

Methodologie

 • klinische en theoretisch uiteenzettingen
 • gevalsstudies
 • demonstraties
 • oefensessies

Doelgroep

 • De opleiding is toegankelijk voor practitioners en kandidaat-practitioners (Deel 1 en deel 2 van de basisopleiding hebben gevolgd).
 • Het standaard EMDR protocol en de verschillende targetplannen zijn gekend.

Programma

programma onder voorbehoud

 • Ingaan op de verwachtingen van de deelnemers
 • Korte voorstelling van de belangrijkste criteria van Complexe PTSS en dissociatieve stoornissen
 • Het therapeutisch kader voor de interventies: enkele basisregels
 • Het opbouwen van een therapeutisch relatie, zelf met patiënten die als moeilijke patiënten beschouwd worden
  • relationele niveaus
  • te vermijden valkuilen
  • de rol van de therapeut
 • Stabiliseren van complex trauma patiënten: Hulpmiddelen en werkwijzen die altijd functioneren
  • bottom up technieken
  • containment technieken
  • een veilige plek die altijd werkt
  • mindfulness oefeningen
  • hulpmiddelen voor crisisinterventie en voor relationele stabiliteit
 • Aanpassingen in geval van dissociatieve stoornissen
 • De Versnellingsbak, waarom? Reden en theorie
 • De Versnellingsbak in de praktijk:
  • technieken voor het heen en weer gaan
  • het omgekeerde protocol
  • resetten van emoties en negatieve gewaarwordingen
  • het protocol voor vroege imprints
  • EMDR-brieven
 • Aan de hand van gevalsstudies tonen we hoe de Versnellingsbak helpt navigeren bij de behandeling van complex trauma

Trainer

Helene Dellucci is psychologe, gezinstherapeute en EMDR-Europe consultant. Ze werkt privé in Lyon en Saint Etienne (Frankrijk), voornamelijk met complex trauma patiënten en hun families. Ze werkt eveneens als supervisor voor therapeuten en teams in instellingen. Ze geeft les in oplossingsgerichte psychotraumatologie in verschillende Europese landen. Ze werkte mee aan verschillende humanitaire projecten in Zuid-Oost Azië, Haiti en India. Ze vertaalt soms artikels en seminaries. Ze ontwikkelde de « EMDR-brieven » die ze presenteerde op het Europees EMDR-congres (2009,2010) en de versnellingsbak in Hamburg, Bali (2010) en Madrid (2012).

Taal

De Voertaal van de training is Engels . De oefeningen ’s namiddags in groepjes van 3 kunnen in het Nederlands doorgaan.

Credits

Deze opleiding wordt door het comité certificatie en reaccreditatie van EMDR-België erkend voor een totaal van 21 credits.

Plaats & dagindeling :

Hotel Nivelles - Sud VAN DER VALK
Chaussée de Mons 22
1400 Nijvel

Woensdag 12 juni 2024
08u30 - 09u00: onthaal en registratie
09u00 - 18u30

Donderdag 13 juni 2024
09u00 - 18u30

Vrijdag 14 juni 2024
9u00 tot 17u30

Inschrijving

Aangezien het aantal plaatsen bepekt is, raden we u aan om tijdig in te schrijven

Na inschrijving ontvangen de deelnemers een bevestiging van inschrijving.

Validatie en certificaat

De validatie van de workshop vereist een aanwezigheid gedurende het ganse programma.
De deelnemers zullen een aanwezigheidsattest ontvangen

Lesgeld

De training kost:
Tot 15/05/2024: 915€ (lesgeld 756,20€/158,80€ BTW)
Na 15/05/2024: 955€ (lesgeld 789,26€/165,74€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 15/05/2024: 1065€ (lesgeld 880,17€/184,83€ BTW)
Na 15/05/2024: 1105€ (lesgeld 913,22€/191,78€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “Versnellingsbak” gevolgd door uw naam.

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inschrijven