EMDR-Therapie bij Persoonlijkheidsstoornissen - Deel 2

 
met Dolores Mosquera

28 en 29 september 2023

 
In het tweede deel van deze training gaan we dieper in op de beoordeling en behandeling van suïcidaliteit, zelfbeschadiging en zelfdestructief gedrag.

We zullen ons verdiepen in het praktische deel van de conceptualisering van de casussen, waarbij we drie casussen selecteren (één borderline, één antisociaal en één narcistisch) om de theorie te integreren die in deel I van de opleiding is beschreven.

In aanvulling op het bovenstaande worden voorbeelden beschreven van het werken met defensiemechanismen en blokkades tijdens de verwerkingsfase om cliënten te helpen binnen hun tolerantievenster te blijven.

Doelstellingen

  • Hoe zelfbeschadiging en suïcidale gedachten te exploreren in verschillende fasen van EMDR-Therapie.
  • Hulpmiddelen om te werken met zelfbeschadiging, zelfdestructief gedrag en suïcidaliteit.
  • Hoe afweermechanismen te identificeren en ermee te werken tijdens de verwerking.
  • Hulpmiddelen om verwerking te vergemakkelijken zodat cliënten binnen hun tolerantievenster kunnen blijven.

Methodologie

  • Theoretische uiteenzettingen
  • afgewisseld met videomateriaal en klinische vignetten.

Trainer

Dolores Mosquera is klinisch psycholoog, psychotherapeut in een psychiatrisch centrum met specialisatie in de crimino-victimologie en psychotraumatologie. Ze is directrice van drie verschillende psychotherapeutische privé-ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van persoonlijkheidsstoonissen, complex trauma en dissociatie. Ze is getraind in meerdere psychotherapeutische benaderingen en is facilitator en supervisor binnen EMDR Europa. Ze heeft veel ervaring als lesgever en verzorgt wereldwijd workshops en cursussen. Ze is lid van EMDR Europe, het ESSPD, het ISST-D, het ESTD en biedt eveneens een zelfmoordpreventie-programma aan. Ze heeft 12 boeken en talrijke artikelen gepubliceerd over persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en dissociatie en is een erkend expert op dit domein. Dolores ontving in 2017 de David Servan-Schreiber award voor haar bijzondere bijdragen aan EMDR en werd in 2018 Fellow van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation voor haar bijdragen aan het trauma- en dissociatie-veld.
Ze is de auteur van het boek "EMDR and Dissociation: The Progressive Approach", en van "Voices"..

Doelgroep

EMDR-therapeuten in opleiding (na deel 2 van de basisopleiding) en EMDR-Europe practitioners die deel 1 van deze opleiding hebben gevolgd.

Duur en dagindeling

Duur : 2 dagen – 14u00

Dagindeling :

  • Donderdag :

8u30 - 9u00 Onthaal
9u00 - 13u00 ( pauze van 20 min)
14u30 - 18u00 ( pauze van 20 min)

  • Vrijdag :

8u30 - 9u00 Onthaal
9u00 - 13u00 ( pauze van 20 min)
14u30 - 17u30 ( pauze van 20 min)

Taal

De opleiding zal doorgaan in het Engels

Attesten

Na de cursus ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest.Dit attest wordt enkel afgeleverd indien de dagelijkse intekenlijsten werden ondertekend en de opleiding volledig werd gevolgd.

Deelnemers krijgen ook de kans de opleiding te evalueren.

De organisator is aanwezig en aanspreekbaar voor vragen en suggesties.

Credits

Deze cursus is goedgekeurd door het Comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België en geeft recht op crédits in het kader van de reaccreditering voor EMDR-practitioners .

Financiële regeling

De opleiding kost :
Tot 31/08/2023: 595€ (lesgeld 491,74€/103,26€ BTW)
Na 31/08/2023: 635€ (lesgeld 524,80€/110,20€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) en u dus niet inschrijft als zelfstandige, kost de opleiding:

Tot 31/08/2023: 695€ (lesgeld 574,38€/110,62€ BTW)
Na 31/08/2023: 735€ (lesgeld 607,44€/127,56€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633, adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “EMDR en Persoonlijkheidsstoornissen deel 2” gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.