Schema Focused Therapy & EMDR

Een inleiding tot Schematherapie en de therapeutische mogelijkheden in combinatie met EMDR

 
met Paul Schobre

10 & 11 maart 2022

De tweedaagse “Schematherapie en EMDR” heeft tot doel de (aspirant-) EMDR-practitioner kennis te laten maken met Schematherapie en de mogelijkheden daarvan in combinatie met het gebruik van EMDR.

Schematherapie is zowel in binnen- als buitenland aan een enorme opmars bezig. En dat is niet verwonderlijk want Schematherapie is inmiddels een ‘evidenced based’-behandelingsmodel voor cluster B persoonlijkheidsproblematiek (m.n. ‘Borderline persoonlijkheidsstoornis’ en ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’).
Daarnaast wijst recent onderzoek eveneens op positieve resultaten in de behandeling van cluster-C persoonlijkheidsproblematiek en chronische depressie. Schematherapie vindt binnen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg zijn toepassing onder vorm van individuele-, partnerrelatie- en groepsschematherapie.
Het aan schematherapie onderliggende theoretische model, de ‘Schematheorie’ (Young et al, 1984), stelt dat ‘(mal-)adaptieve schema’s’ en daaruit voortkomende ‘patronen’ zich ontwikkelen o.b.v. de interactie tussen een aangeboren temperament en tijdens de ontwikkelingsjaren ontstane onvervulde fundamentele basisbehoeften.
Eenmaal ontwikkeld wordt het denken, voelen en handelen over zichzelf, de ander en de toekomst hierdoor in belangrijke mate beïnvloed.
Hoewel er voor PTSS inmiddels bewezen effectieve behandelingen beschikbaar zijn, is dit voor complexe traumagerelateerde stoornissen minder het geval. Voor de behandeling van deze problematiek lijken schematherapie en EMDR elkaar prima te kunnen aanvullen. In beide modellen wordt immers gezocht naar fundamentele kernopvattingen over zichzelf, de ander en/of de wereld. Beide modellen richten zich met name op het herstellen van de gevolgen van traumatische ervaringen.
Zo kunnen schematherapeutische inzichten en toepassingen bij het uitvoeren van het standaard EMDR-protocol een belangrijke bijdrage leveren om stagnerende verwerkingsprocessen weer vlot te trekken.

Methodiek

  • Theoretische presentatie.
  • Demonstraties van klinische toepassingen.
  • Het geïntegreerd leren toepassen van cognitieve, experiëntiële en gedragsinterventies binnen schematherapie.
  • Het inzetten van de tandem: ‘Schematherapie en EMDR’.

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2).

Programma

Tijdens deze tweedaagse opleiding worden deelnemers ondergedompeld in de grondbeginselen van Schematherapie en maken zij kennis met zowel het conceptuele begrippenkader van deze integratieve therapie als de toepassing daarvan in de klinische praktijk.
Deelnemers leren de verschillende pijlers van dit integratieve model zowel theoretisch als praktisch van naderbij kennen. Hierbij ligt de focus op de integratie van cognities, emoties en gedrag.
Deelnemers leren ‘maladaptieve schema’s’ en ‘modi’ herkennen en deze samen met de cliënt te conceptualiseren middels een casusconceptualisatie.
Daarnaast zal er ruime aandacht geschonken worden aan de mogelijkheden waarbij EMDR en schematherapie samen kunnen worden ingezet.

Spreker

Paul Schobre is Klinisch psycholoog & Psychotherapeut.
Hij is supervisor cognitieve-gedragstherapie (VVGT), systeemtherapeut (BVRGS), EMDR-Practitioner (EMDR-Belgium) en trainer-supervisor Schematherapie (Schematherapie Vlaanderen vzw & International Society of Schema Therapy (ISST)).

Paul is werkzaam in eigen praktijk (Trivium-Psychologenpraktijk), waar hij gebruik maakt van diverse psychotherapeutische modellen, die hij zowel toepast binnen een individuele -, partnerrelatie als gezinssetting.
Als gastdocent participeert hij aan de GZ-Opleiding ‘Systeemtherapie’ (RINO-Zuid Nederland) en als gastdocent én supervisor aan het Postgraduaat ‘Gedragstherapie’ (KU-Leuven & U-Gent).

Mede door toedoen van professor dr. Arnoud Arntz (Universiteit Amsterdam) raakt hij vanaf 2002 steeds meer begeesterd door schematherapie. Dit resulteerde in een gezamenlijke publicatie.
Zijn jarenlange ervaring in het werken met partnerrelaties inspireerde hem om zich verder te specialiseren in ‘Schematherapie voor partnerrelaties’ (IST-Frankfurt Duitsland o.l.v. dr. E. Roediger).

Hij is voorzitter van ‘Schematherapie Vlaanderen vzw’ en maakt deel uit van een internationale werkgroep m.b.t. ‘Schematherapie voor partnerrelaties’

Credits voor EMDR-Europe Practitioners

Credits voor deze workshop werden aangevraagd bij het comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België vzw.

Duur en Uurrooster

Duur : 2 dagen – 14 uur.

Uurrooster : onder voorbehoud

Donderdag:

Onthaal vanaf 8u30
van 9u00 tot 13u00
en van 14u30 tot 18u00

Vrijdag:

van 9u00 tot 12u30
en van 14u00 tot 17u30

Plaats

Hotel Van der Valk in Nijvel.

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot 10/02/2022: 550€ (lesgeld 454,55€/95,45€ BTW)
Na 10/02/2022: 590€ (lesgeld 487,60€/102,40€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Tot 10/02/2022: 650€ (lesgeld 537,19€/112,81€ BTW)
Na 10/02/2022: 690€ (lesgeld 570,25€/119,75€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van SFT & EMDR gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken