EMDR in de behandeling van Depressie

the DeprEnd© Protocol

met Arne Hofmann, Ph.D

Maandag 13 september 2021
DE OPLEIDING ZAL DOORGAAN VIA ZOOM !!
Ernstige depressie is één van de meest voorkomende mentale stoornissen die tijdens de levensloop15-20% van de bevolking treft. Hoewel er meerdere psychotherapeutische en farmacologische interventies bestaan, die als effectief worden beschouwd bij de behandeling van depressie, zijn de resultaten van de behandelingen verre van bevredigend. Hoge hervalpercentages (ongeveer 50% na twee jaar), onvoldoende remissies en risico op suïcide zijn de grootste problemen.

EMDR wordt internationaal erkend als een van de meest effectieve benaderingen voor de behandeling van posttraumatische stressstoornissen (WHO 2013). Meer en meer studies tonen nu aan dat stressvolle levensgebeurtenissen ook bij depressieve stoornissen een grote rol spelen. Daarom is het logisch dat EMDR meer en meer in beeld komt als een nieuwe interventietool bij de behandeling van depressieve stoornissen.

Onze Europese studiegroep heeft sinds 2007 onderzoek naar dit onderwerp gevoerd, 4 gecontroleerde studies (twee RCT’s) werden inmiddels gepubliceerd en ten minste 400 depressieve patiënten werden behandeld met behulp van ons DeprEnd-protocol. Uit het onderzoek en onze case-studies blijkt dat EMDR bij depressie ten minste gelijkwaardig is aan de CGT-behandeling, maar EMDR lijkt te resulteren in een groter aantal volledige remissies dan andere interventies. EMDR zorgt voor een verminderd risico op recidieven, omdat een onvolledige remissie het risico van terugval 5 keer verhoogt.
In de workshop zal de effectiviteit zoals uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt, worden gepresenteerd. Ons behandelprotocol (DeprEndr-protocol) zal worden uitgelegd en ingeoefend in kleine groepen.

Doelstellingen:

Deelnemers zullen in staat zij om ...

• vast te stellen of EMDR bruikbaar kan zijn bij een patiënt met depressie
• een behandelplan op te stellen bij patiënten met depressie gebaseerd op het AIP model
• het DeprEnd protocol praktisch toe te passen bij hun patiënten

Methodiek

  • Theoretische uiteenzettingen
  • Klinische vignetten
  • Praktische oefeningen

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2).

Spreker

Dr. Arne Hofmann is specialist in de psychosomatische geneeskunde. Hij is directeur van het EMDR-Instituut in Duitsland en co-chef van een EMDR Traumakliniek in de buurt van Keulen.

Hij kwam in contact met EMDR tijdens zijn verblijf aan het Mental Research Institute in Palo Alto, California en introduceerde EMDR in de Duitstalige gebieden.
Hij was de oprichter van de eerste opname-eenheid voor slachtoffers in Duitsland en werkte mee aan programma’s voor de begeleiding van slachtoffers van grote rampen.

Dr. Hofmann is stichtend lid van EMDR Europa en lid van de Commissie die verantwoordelijk is voor de Duitse richtlijnen voor PTSS. Hij onderwijst wereldwijd over Psychologisch Trauma, EMDR en Depressie en publiceert eveneens rond het wetenschappelijk onderzoek waaraan hij meewerkt.
 
 
 

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten is ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Aan het einde van de opleiding krijgt de deelnemer de kans om de opleiding te evalueren.

Taal

De voertaal van de training is Engels.

Plaats & dagindeling :

Duur en uurrooster

Duur : 1 dagen – 7,0 u

Uurrooster : onder voorbehoud

Maandag 13 september i 2021: van 9u00 tot 17u30

Locatie

ONLINE - VIA ZOOM !

Lesgeld

De workshop kost:
Tot 16/08/2021: 275€ (lesgeld 227,27€/47,73€ BTW)
Na 16/08/2021: 315€ (lesgeld 260,33€/54,67€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 16/08/2021: 375€ (lesgeld 289,26€/60,74€ BTW)
Na 16/08/2021: 415€ (lesgeld 322,31€/67,69€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633, adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “EMDR en Depressie” gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken