Integratieve psychotherapie voor complex trauma - Deel 2

 
met Olivier Piedfort-Marin Ph.D.

13 - 14 - 15 september 2023

 
Deze opleiding biedt een integratief en samenhangend model voor de psychotherapie van complexe posttraumatische stressstoornissen.

Voor deze stoornissen lijkt ons een integratieve aanpak het meest geschikt. Allereerst lijkt ons een theorie van ’delen’ onontbeerlijk en wij presenteren zowel de theorie van ego-state (Watkins & Watkins, 1997) als de theorie van structurele dissociatie van de persoonlijkheid (Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006/2010) als interessante modellen voor het begrijpen van complexe trauma’s. Inzicht in het verband tussen trauma en gehechtheid is ook essentieel om deze patiënten en hun fundamentele kwetsbaarheden te begrijpen.

Meerdere benaderingen richten zich op het werken aan het trauma zelf, terwijl veel patiënten meer stabilisatie nodig hebben voordat zij zich kunnen richten op het verwerken van het trauma. Daarom stellen wij een benadering voor die rekening houdt met trauma, dat trauma een centrale plaats geeft in de psychopathologie, en dat veerkracht, gedragsveranderingen en systemische aanpassingen bevordert, om te komen tot een goede affectregulatie en een betere aanpassing aan het leven. Voorts wordt een centrale plaats toegekend aan de totstandkoming van een therapeutische relatie, waarbij rekening wordt gehouden met overdracht en tegenoverdracht. Mededogen en erkenning van het lijden moeten centraal staan in de houding van de therapeut.

Om de veerkracht te herstellen en de patiënt te stabiliseren gebruiken wij hypno-imaginatieve technieken die gebaseerd zijn op de ego-state theorie. Werken met het "gewonde innerlijke kind" is een centraal punt van dit behandelmodel. Op deze manier ontwikkelt de patiënt meer zelfcompassie, een belangrijk punt voor affectregulatie zodat de patiënt zijn lijden kan verlichten. Miniconfrontaties en gecontroleerde confrontaties met traumatische herinneringen maken een geleidelijke en beschermde integratie mogelijk.

Omdat alle therapie veranderingen in het dagelijks leven en in anticipatie van de toekomst inhoudt, besteden wij ook aandacht aan de geleidelijke gedragsveranderingen die nodig zijn voor een betere aanpassing, en doen dat met compassie.

Professionals van elke benadering zullen in dit behandelmodel zowel algemene richtlijnen als praktische oplossingen vinden voor het vaak moeilijke werk met mensen met complexe trauma’s.

Deze opleiding richt zich niet op de behandeling van ernstige dissociatieve stoornissen (die een specifieke behandeling vereisen), maar sommige van de gepresenteerde technieken kunnen nuttig zijn bij de behandeling daarvan.

Programma van het tweede deel

Programma onder voorbehoud

  • Verdieping van het werk met kwaadaardige introjecten (geïntrojecteerde gedachten, overtuigingen en gevoelens van de agressor; identificatie met de agressor).
  • Beschermde confrontatie met traumatische herinneringen volgens Reddemann.
  • Indicaties en contra-indicaties voor trauma-confrontatie werk.
  • Het gebruik van het scherm en de technieken van de innerlijke waarnemer bij het werken met beschermde blootstelling aan traumatische herinneringen.
  • Waarom een integratieve aanpak?
  • Bescherming en psychische hygiëne van de therapeut
  • De oefeningen in kleine groepen van 3 zullen gericht zijn op het werken met kwaadaardige introjecten en beschermde blootstelling aan trauma.

Methodologie

De opleiding heeft de vorm van theoretische presentaties, discussies en klinische vignetten. Een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor demonstraties met deelnemers en praktische oefeningen in grote en kleine groepen. De deelnemers worden daarom aangemoedigd om de voorgestelde oefeningen zelf te ervaren. Deelname aan het eerste deel is noodzakelijk om aan het tweede deel te kunnen deelnemen.

Doelgroep

De cursus staat open voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten die het eerste deel van deze cursus hebben afgerond.

Trainer

Olivier Piedfort-Marin PhD is doctor in de psychologie en psychotherapeut FSP/Fed. in privépraktijk in Lausanne, gespecialiseerd in psychotraumatologie. Na een basisopleiding in CGT richtte hij zich op de psychotraumatologie door opleidingen in EMDR (EMDR Europe supervisor), hypnose, de theorie van structurele dissociatie van de persoonlijkheid en enactieve traumatherapie (Ellert Nijenhuis), en imaginatieve psychodynamische traumatherapie (Luise Reddemann). Hij is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van PTSS, complexe trauma’s en dissociatieve stoornissen. Hij is de auteur van verschillende artikelen over complexe trauma’s en dissociatieve stoornissen. Hij is erevoorzitter van de AFTD (Association Francophone du Trauma et de la Dissociation) en is vicevoorzitter van de vereniging EMDR Europe.

Duur en dagindeling

Duur : 3 dagen – 21 uur.

Dagindeling :

Woensdag, donderdag en vrijdagi : van 9u00 tot 17u30.

Taal

De Voertaal van de training is Frans met simultaanvertaling naar het Nederlands. De praktische oefeningen in groepjes kunnen in het Nederlands doorgaan.

Locatie

Hotel Van der Valk Nivelles-Sud
Chaussée de Mons 22
1400 Nijvel

Inschrijving

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, raden wij u aan zich zo snel mogelijk in te schrijven.

Deelnemers ontvangen een bevestiging van inschrijving.

Validatie

De validering van het seminar vereist aanwezigheid en actieve deelname aan het hele programma.

Aan het eind van de opleiding krijgen de deelnemers een bewijs van deelname en mogelijkheid tot evaluatie.

Lesgeld

De training kost:
Tot 16/08/2023: 710€ (lesgeld 586,78€/123,22€ BTW)
Na 16/08/2023: 750€ (lesgeld 619,83€/130,17€ BTW)

Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 16/08/2023: 810€ (lesgeld 669,42€/140,58€ BTW)
Na 16/08/2023: 860€ (lesgeld 710,74€/149,26€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “Piedfort-Deel2” gevolgd door uw naam.

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.