EMDR en Transgenerationeel trauma

met Hélène Dellucci, Ph.D.

11 - 12 - 13 oktober 2023 - VOLZET ! Indien u wenst mag u zich inschrijven op de wachtlijst.

De overdracht van transgenerationeel trauma wordt vandaag algemeen erkend: mensen die geen negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar desalniettemin de wonden in hun lichaam voelen. Ze vertonen klinische symptomen van trauma, verstoorde hechting, gezinssymptomen die te maken hebben met geheimhouding, met rampen en herhalingen.

Hoe kun je dergelijk doorgegeven lijden benaderen? Hoe de diagnose stellen, geschikte targets vinden? Hoe de efficiëntie van het standaardprotocol behouden wanneer we ons richten op dit type trauma? Hoe deze targets integreren in een targetplan? Zijn er zachte procedures wanneer transgenerationeel trauma optreedt in het kader van
complex trauma?

Deze opleiding zal proberen antwoorden te geven en mogelijke pistes voor interventies met EMDR voorstellen.

Doelstellingen

Begrijpen, detecteren en faciliteren van de behandeling van psychologische transgenerationeel trauma met EMDR.

Methodologie

 • Klinische en theoretisch uiteenzettingen
 • Gevalsstudies
 • Demonstraties
 • Oefensessies

Doelgroep

 • De opleiding is toegankelijk voor EMDR practitioners en zij die deel 1 van de basisopleiding EMDR hebben gevolgd.

Programma

programma onder voorbehoud

 • Verwelkoming – leerdoelen – Verwachtingen van de deelnemers
 • Definitie en verschillende soorten doorgegeven trauma
 • De symptomen van transgenerationeel trauma
 • De anamnese met aandacht voor transgenerationeel trauma
 • Opsporen van transgenerationeel trauma bij het opstellen van het Target Plan
 • Opsporen van het transgenerationeel trauma met behulp van het genogram
 • Voorwaarden bij het behandelen van het transgenerationeel trauma
 • Hiërarchiseren van EMDR interventies bij transgenerationeel trauma
 • Transgenerationeel trauma en het standaard protocol
 • Transgenerationeel trauma en kwetsuur van de hechting
 • Transgenerationeel trauma en dissociatieve stoornissen

Trainer

Hélène Dellucci is psychologe, doctor in de psychologie, gezinstherapeute, facilitator en EMDR supervisor voor kinderen en volwassenen. Ze werkt privé in Geneve met complex trauma patiënten en hun families. Ze geeft les aan de faculteit psychologie van de universiteit van Lorraine. Hélène is eveneens pedagogisch verantwoordelijke van het Frans EMDR Instituut voor de cursus "complex trauma, dissociatie en EMDR". Ze onderwijst Psychotraumatologie Gericht op Hulpbronnen in verschillende Europese landen, en geeft lezingen over complex trauma, dissociatie en transgenerationeel trauma. Hélène heeft het brievenprotocol ontwikkeld, het bi-axiaal model voor de versnellingsbak - een behandelstructuur om in alle veiligheid met complex trauma te werken- en het symbolisch gezin -een hulpmiddel om relationele stabiliteit te bevorderen. Hélène is auteur en co-auteur van meerdere artikels op het domein van de psychotraumatologie.

Taal

De Voertaal van de training is Frans met simultaan vertaling naar het Nederlands. De oefeningen in kleinere groepjes kunnen in het Nederlands doorgaan.

Credits

Deze opleiding wordt door het comité certificatie en reaccreditatie van EMDR-België erkend voor een totaal van 21,5 credits.

Plaats & dagindeling :

Plaats : Hotel Vander Valk te Nijvel

Duur : 3 dagen – 21,5 uur

Woensdag 11 oktober 2023
Nog te bevestigen

Donderdag 12 oktober 2023
Nog te bevestigen

Vrijdag 13 oktober 2023
Nog te bevestigen

Inschrijving

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, raden we u aan om tijdig in te schrijven

Na inschrijving ontvangen de deelnemers een bevestiging van inschrijving.

Validatie en certificaat

De validatie van de workshop vereist een aanwezigheid gedurende het ganse programma.
De deelnemers zullen een aanwezigheidsattest ontvangen
De deelnemers zullen eveneens de opleiding inhoudelijk en organisatorisch kunnen evalueren.

Lesgeld

De training kost:
Tot 13/09/2023: 710€ (lesgeld 586,78€/123,22€ BTW)
Na 13/09/2023: 750€ (lesgeld 619,83€/130,17€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 13/09/2023: 810€ (lesgeld 669,42€/140,58€ BTW)
Na 13/09/2020 : 850€ (lesgeld 702,48€/147,52€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “Transgenerationeel trauma" gevolgd door uw naam.

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: cursus, middagmalen, koffiepauzes