Het behandelen van traumatische stress via integratie van het lichaam

Een aanvulling voor EMDR-therapie.

met Michèle Quintin

Deze opleiding loopt over 6 dagen:

 • Maandag 25 en dinsdag 26 April 2022
 • Maandag 2 en dinsdag 3 mei 2022
 • Maandag 23 en dinsdag 24 mei 2022)

De mens is een geheel, dat lijkt vanzelfsprekend. Daarom kan het therapeutisch werk sterk verbeterd worden door via en op het lichaam te werken! Lichaam en de geest zijn met elkaar verweven; de wetenschap heeft ze gemakshalve willen scheiden. Vandaag zijn we ons bewust van de globaliteit van het zijn. De psycho-somatische benadering is niet alleen een aanvulling op therapie, het is vooral een uitzonderlijk klinisch hulpmiddel. Somatisch werk verkort niet alleen de tussenkomst van de therapeut, maar laat hem vooral toe in dialoog te treden met het onbewuste en het reflexmatig zenuwstelsel van de lijdende persoon.

EMDR wordt tegenwoordig volledig erkend voor de behandeling van posttraumatische stress. Zelf heb ik mij sinds 1985 volledig gefocust op stressproblemen. Al heel snel realiseerde ik me dat lichaamstechnieken een duidelijke invloed hadden op het psychotherapeutische proces; het was voor mij dan ook vanzelfsprekend om collega’s en lichaamstechnieken te integreren in mijn therapeutisch centrum. Sindsdien is mijn protocol gestructureerd en een methode op zich geworden en ze houdt zich bezig met stress in al zijn vormen, van chronische stress tot traumatische stress. Sinds 1993 deel ik dit solide kader met gezondheidswerkers en psychotherapeuten.

De mens moet zich voortdurend aanpassen aan anderen en aan zijn omgeving; daartoe heeft hij informatieverwerkingscapaciteiten ontwikkeld: via neurohormonale circuits, via cognitie, via emoties, maar ook via subtielere middelen. Deze opleiding zal u in staat stellen deze verschillende niveaus te begrijpen en in te grijpen : mechanisch, organisch, weefsel, maar ook op proprioceptief, sensitivo-emotioneel en energetisch niveau. U maakt kennis met het verschijnsel stress en de weerklank daarvan op de mens en zijn zenuwstelsel.
Naast het aanleren van geordende sequenties van bewegingen en gebaren, zullen we de kunst van het aanraken benaderen om te kunnen werken aan de lichamelijke inscriptie van gedachten en aan de onbewuste grammatica van handelingen en reacties.

Doelstellingen

Mijn diepste wens is dat alle beroepsbeoefenaars efficiënte middelen en technische vaardigheden krijgen om aan stress en posttraumatische stress te werken.

Het klinisch protocol is gebaseerd op kortdurende en strategische therapieën, waaronder informele hypnose en een deel van de relaxotherapie®-beweging.
Het maakt een snelle interventie mogelijk op zenuwreactiviteit, acute stress en angst door de neuromotorische en neurosensorische reflexen te depotentiëren.
Wij zullen leren hoe wij het minimalistische aspect van de interventie kunnen behouden om de evacuatie van storende residuen in het archaïsche brein te vergemakkelijken.

Het programma omvat 3 modules van elk 2 dagen in april en mei, zodat er tijd overblijft om de materie te integreren.

Doelgroep

Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en artsen

Inhoud van de cursus

 • Fenomenologische benadering van stress
 • Stress en neurowetenschappen (polymorfisme van het zenuwstelsel)
 • De verschillende spanningen en de 3 manieren om informatie op te nemen
 • De banden tussen lichaam en psyche en intieme resonantie
 • Emoties en plaatsen in het lichaam
 • De interventie en de gebaren die bijdragen tot het kalmeren van het centrale zenuwstelsel.

Dagverloop

Verwelkoming: 9 uur.
9.30 tot 11.00 uur: theoretische aspecten - stress en trauma
11.00 tot 12.30 uur: polymorfisme van het zenuwstelsel, nieuwe indeling van stressproblemen volgens de typologie van de relaxotherapie®.

Lunch

14u tot 16u: de verstrengeling lichaam-geest, benadering van relaxotherapie, verwerving van de gebaren van het
16.30 - 17.30 uur: casestudy’s en vragen en antwoorden

Methodologie

 • Power Point
 • Dia’s
 • Werkbladen
 • Vragenlijsten
 • Bespreking van gevallen en uitwisseling van klinische ervaring
 • Praktische toepassing, onderhoudssimulatie en werk

Trainer

Michèle Quintin, geboren in 1955 in Kinshasa (ex-Congo), is licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (ULB, klinische en neurocognitieve psychologie, 1985), psychotherapeute, directrice en therapeutisch coördinatrice van het Centrum voor Relaxotherapie® en Preventie, een therapeutisch dagcentrum dat zij in 1985 heeft opgericht voor de behandeling van stress, angst, depressieve toestanden en psychosomatiek.
Gespecialiseerd in kortdurende therapie, strategische therapie, oplossingsgerichte therapie, Ericksoniaanse hypnose, EMDR en RIT (vermindering van traumatische incidenten), TFT, hartcoherentie, op mindfulness gebaseerde neurocognitieve therapie, bemiddeling en conflicthantering.Zij is ook Yoga begeleider (Iyengar School), verbonden aan het Tibetaans Instituut en de UBB (Belgische Boeddhistische Unie) en begeleider van meditatie sessies.
Specifieke gebieden van deskundigheid: Preventie en behandeling van chronische stress / angst / depressieve toestanden / traumatische stress
Ontwerper van Relaxotherapie® (lichaamsgerichte techniek en psychotherapeutisch doek specifiek voor chronische en traumatische stressstoornissen)
Neuropsychisch werk (lichaam en geest) aan de perceptie van tijd en de versnelling van ritmes.
Werken aan interpersoonlijke communicatie en conflicten.
Teamcoaching en supervisie
Volwassenenonderwijs, opleiding van gezondheidswerkers en therapeuten.

Dagindeling

Duur: 6 dagen - 39 uur.

Tijdschema :

Elke dag:
Onthaal vanaf 9u
Start opleiding 9u30
Dag eindigt om 17u30

Plaats

Deze opleiding gaat door in het Traumacentrum Léonce Roels in Zottegem
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem

Inschrijving

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, raden we u aan om tijdig in te schrijven

Na inschrijving ontvangen de deelnemers een bevestiging van inschrijving.

Validatie en certificaat

De validatie van de workshop vereist een aanwezigheid gedurende het ganse programma.
De deelnemers zullen een aanwezigheidsattest ontvangen
De deelnemers zullen eveneens de opleiding inhoudelijk en organisatorisch kunnen evalueren.

Lesgeld

De training kost:
Tot 28/03/2022: 950€ (lesgeld 785,12€/164,88€ BTW)
Na 28/03/2022: 990€ (lesgeld 818,18€/171,82€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 28/03/2022: 1050€ (lesgeld 867,77€/182,23€ BTW)
Na 28/03/2022 : 1090€ (lesgeld 900,83€/189,17€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “Trauma en het lichaam" gevolgd door uw naam.

Opgelet, enkel na betaling is uw inschrijving definitief en wordt deze door ons bevestigd.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: cursus, middagmalen, koffiepauzes