Ego-state technieken in EMDR therapie

 
met Judit Havelka, Ph.D.

Woensdag 26 en Donderdag 27 mei 2021. - ONLINE - via ZOOM

Je kunt verschillende kanten in jezelf herkennen. Je hebt bijvoorbeeld een gevoelige kant, maar je hebt misschien ook een kant waarin je regels stelt en overtuigingen hebt of wellicht een kant, waarin je genuanceerd en oplossingsgericht bent. Deze verschillende kanten van jezelf zijn je ‘deelpersoonlijkheden’. Op deze kanten van je persoonlijkheid wordt in verschillende situaties een beroep gedaan en deze komen dan in actie. Echter, niet altijd neemt de juiste kant het voortouw. Dat zijn die momenten waarop je eigenlijk anders wilt reageren dan je doet en dat gewoon niet voor elkaar krijgt. Uitspraken als “Ik moet zoveel van mezelf” of “Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen” wijzen op een deelpersoonlijkheid die zo sterk is dat je in bepaalde situaties het roer niet meer in handen hebt. Het is net alsof ‘iets’ in je bepaalt hoe jij op die momenten handelt.

Er bestaan verschillende theorieën gebaseerd op de aanwezigheid van zulke deelpersoonlijkheden, waarvan er in het kader van deze workshop drie in de kijker komen. De verschillende manieren om het bestaan van delen te begrijpen, resulteren ook in verschillende therapeutische technieken. Eigenlijk zijn die allemaal zeer efficiënt en doeltreffend op zich. Deze workshop is gebaseerd op de ego-state theorie van John en Helen Watkins, de innerlijke familiesysteem-theorie van Richard Swartz, en de structurele dissociatie-theorie van Onno Van Den Hart.

Tegenstrijdige motivaties van verschillende delen kan de verwerking van traumatische herinneringen op verschillende manieren verstoren. Tijdens de EMDR therapie kunnen we bij de verschillende fasen van het 8 fasen protocol ego-state technieken gebruiken, bijvoorbeeld bij het stabiliserend werk, of het werken met weerstand en met hardnekkige symptomen in de eerste twee fasen, maar ook tijdens het verwerkingsproces wanneer het proces belemmerd wordt door de plotselinge activatie van delen die in traumatijd leven en handelen.

Doelstellingen

 • Kennismaking met de
  • ego-state theorie van Johns en H. Watkins
  • innerlijke familiesysteem-theorie van Richard Swartz,
  • structurele dissociatie-theorie van Onno Van Den Hart.
 • Leren herkennen van de verschillende deelpersoonlijkheden
 • Leren omgaan in het EMDR proces met “Delen”
 • Herkennen in ons eigen werk als therapeuten wanneer onze eigen deel-persoonlijkheden geactiveerd worden.

Methodiek

 • Theoretische uiteenzettingen
 • Praktische oefeningen

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2).

Programma

Onder voorbehoud

Dag 1 : Woensdag 26 mei 2021

8:30 - 9:00. Verwelkoming
9:00 – 10:30

  • Het concept van psychisch "meervoudig" gepresenteerd door verschillende auteurs:
  • ”EGO-STATE" –definitie
  • Ego-states: ontwikkeling
  • Ego-states: ontwikkeling door trauma
  • Ego-states: ontwikkeling door introjectie
  • Grenzen van de ego state
  • Differentiatie-dissociatie continuüm
  • Psychopathologie vanuit ego-state-perspectief
  • Therapeutische doelen
  • Speciale technieken voor werken met delen

10:40 – 11:00 Pauze

11:00 – 13:00

  • Concept van Innerlijk familie-systeem-model
  • Self:“ het familiehoofd”
  • Pathologie- Polarisering
  • De "managers"
  • De "ballingen"
  • De "brandweer"
  • "Helpers" zelfstaten als hulpbronnen
  • Therapie- De toegang tot het interne familiesysteem
  • De innerlijke dialoog
  • Herstel van de leidende rol van het zelf

13:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:40
practicum
oefeningen in kleine groep

  • Ego-state-brug techniek
  • Ego-state shift techniek
  • Innerlijke dialoog techniek

15:40 – 16:00. Pauze

16:00 - 18:00
Casusbespreking met het innerlijke familie concept.

Dag 2: Donderdag 27 mei 2021

9:00 – 10:40

  • De theorie van structurele dissociatie
  • Dissociatie, dissociative stoornis
  • Twee soorten van dissociatieve delen
  • Defensive actie systemen
  • Conflicten tussen ANP en EP
  • Dissociatie in eenvoudige PTSS
  • Secondaire dissociatie
  • Tertiaire dissociatie
  • Behandeling van DESNOS en DIS
  • Dissociatieve fobieën

10:40 – 11:00. Pauze

11:00 - 13:00

Moeilijkheden in de eerste fase

  • Belangrijkste centrale fobieën van ANP(s)
  • Fobieën voor gehechtheid aan de persoon van de therapeut
  • Fobieën in verband met traumatische herinneringen
  • Fobieën i.v.m. Dissociatieve delen
  • Angst voor realisatie
  • Uitdagingen en moeilijkheden in fase 3
  • Het principe van het voltooien van acties

13:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:40

Practicum

  • Oefeningen in kleine groep
  • Werken met weerstand van de cliënt: “ Ik heb geen zin in de therapie vandaag”

15:40 – 16:00. Pauze

16:00 - 17:30

  • Werken met eigen afweermechanismen als therapeut: “ Ik kan met deze cliënt niet werken”

Spreker

Judit Havelka Ph.D is klinisch psychologe bij Agora Therapie en vormingscentrum in Antwerpen, psycho-dynamisch en systeemgerichte psychotherapeute, psychotraumatologe bij NtVP ( Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma), EMDR supervisor, training facilitator en trainer. Heeft 20 jaar ervaring met alle soorten van psychotrauma, werkt met complex trauma patiënten in haar praktijk. Zij is de voorzitter van EMDR Hongarije waar ze regelmatig EMDR opleidingen en cursus psychotraumatologie geeft.
 
 
 
 
 

Credits voor EMDR-Europe Practitioners

Credits voor deze workshop werden aangevraagd bij het comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België vzw.

Duur en Uurrooster

Duur : 2 dagen – 12 uur.

Uurrooster : onder voorbehoud

Dinsdag:

Onthaal vanaf 8u30
van 9u00 tot 13u00
en van 14u30 tot 18u00

Woensdag:

van 9u00 tot 12u30
en van 14u00 tot 17u30

Plaats

via ZOOM

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot 28/04/2021: 550€ (lesgeld 454,55€/95,45€ BTW)
Na 28/04/2021: 590€ (lesgeld 487,60€/102,40€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Tot 28/04/2021: 650€ (lesgeld 537,19€/112,81€ BTW)
Na 28/04/2021: 690€ (lesgeld 570,25€/119,75€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633 , adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van EMDR ego-states gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken