EMDR en Psychose

Schizofrenie, psychose, dissociatie en trauma.
Hoe zit dat nu? - Behandelen met EMDR?

Met Freek Dhooghe, voorzitter EMDR-België

Vrijdag 9 november 2018

De laatste jaren bevestigen meer en meer studies een belangrijke link tussen psychose en trauma. Dit roept een heleboel vragen op over onze klassieke diagnoses als schizofrenie, psychose en dissociatie. Er bestaat veel onderzoek over de band tussen dissociatie en trauma, en tussen schizofrenie en biologie. Maar wat als trauma dan toch ook een belangrijke rol heeft in de psychotische symptomatologie, kan EMDR ons dan verder helpen? Vele therapeuten schrikken bij fenomenen als stemmen horen, hallucinaties, wanen. Is dat terecht?

In deze workshop zullen we eerst stilstaan bij de laatste bevindingen uit het onderzoek in verband met schizofrenie, psychose en dissociatie. Enkele jaren geleden behoorden deze diagnostische criteria als tegenindicaties voor EMDR. Nochtans blijkt EMDR veel belovend in dit domein de laatste jaren. We geven dan ook een overzicht van het gebruik van EMDR in deze context.

In de namiddag zullen we enkele gevalsstudies verder uitdiepen en samen kijken hoe EMDR zich hierbij kan integreren in de reeds gekozen aanpak. Indien je zelf een gevalsstudie wenst in te brengen is dat zeer welkom.

Doelstellingen

Methodiek

  • Theoretische uiteenzetting
  • Interactieve uitwisseling van casussen

Doelpubliek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2)

Programma

Spreker

Freek Dhooghe is klinisch psycholoog, analytisch gevormd, Emdr-therapeut, practictioner en supervisor. Hij is tevens trainer binnen de opleiding ‘Institutionele psychotherapie Brussel’, en supervisor zowel voor teams als individueel. Sinds 2015 is hij voorzitter van EMDR-Belgium.
Naast zijn privé-praktijk werkte hij van 1989 tot 2017 in ‘La Traversière’, een therapeutische gemeenschap voor psychotische patiënten in Nijvel. Sinds 2017 werkt hij deeltijds bij VRINT in Leuven: Vroeg-detectie van psychotische stoornissen (UPC Kortenberg).
Vanuit zijn jarenlange ervaring in La Traversière met psychotische patiënten, als psycholoog en met teambegeleiding als therapeutische coordinator heeft hij een stevige klinische vorming opgebouwd. Ook het individuele therapeutische werk met vaak zwaardere problematieken vanuit een analytische benadering, aangevuld met EMDR, versterkten zijn deskundigheid. Als trainer en supervisor verdiept hij zich in de nieuwe ontdekkingen en groeiende inzichten binnen de neurobiologische wetenschappen daar waar die hand in hand gaan met de therapeutische wereld. Hij focust zich in zijn eigen onderzoek vooral op het belang van stabilisatie bij traumaverwerking.
Als voorzitter van EMDR-Belgium is hij ook actief binnen EMDR Europa.

Credits voor reaccreditatie

Credits zijn aangevraagd bij het comité Accreditatie en Reaccreditatie van EMDR-België vzw.
Voor een validatie van de workshop is de aanwezigheid gedurende het ganse programma vereist.

Deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en dagindeling

Duur : 1 dag – 6 uur.

Dagindeling :

09u00 - 09u30 Onthaal
09u30 - 13u00 (pauze van 30min)
14u30 - 18u00 (pauze van 30min)

Locatie

Léonce Roelsstraat 7, 9620 Zottegem (Dichtbij het station)

Lesgeld

De workshop kost :
ot 12/10/2018: 275€ (lesgeld 227,27€/47,73€ BTW)
Na 12/10/2018: 315€ (lesgeld 260,33€/54,67€ BTW)
Inclusief middagmaal, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …)
waar u werknemer bent, kost de opleiding:
Tot 12/10/2018: 350€ (lesgeld 289,26€/60,74€ BTW)
Na 12/10/2018: 390€ (lesgeld 322,31€/67,69€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 645-1029670-50 van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van "EMDR & Psychose" gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken