EMDR-Therapie bij Persoonlijkheidsstoornissen - Deel 1

 
met Dolores Mosquera

2 en 3 maart 2023

 
Persoonlijkheidsstoornissen zijn meestal een grote uitdaging voor therapeuten. Cliënten met deze diagnose vertonen vaak risicovol gedrag, moeilijkheden met zelfregulering, impulsiviteit en ernstige problemen met interpersoonlijke relaties. Sommige cliënten, vooral die met de Borderline Persoonlijkheidsstoornis, vertonen ook zelfbeschadigend gedrag, suïcidale gedachten, een risico op en/of geschiedenis van zelfmoordpogingen. Anderen, zoals cliënten met een Antisociale Persoonlijkheidsstoornis, vertonen slechte impulscontrole en agressieve reacties, die beangstigend kunnen zijn voor henzelf en anderen, waaronder therapeuten.

Gezien de uitdagingen die persoonlijkheidsstoornissen met zich meebrengen en het sterke affect dat EMDR verwerking bij onze cliënten kan losmaken, moeten therapeuten in staat zijn tegenoverdrachtsproblemen te herkennen. Het begrijpen van deze problemen en hoe ze te beheersen is cruciaal om te voorkomen dat men vastloopt tijdens de EMDR verwerking. Therapeuten die werken met Persoonlijkheidsstoornissen moeten zeer alert zijn op wat er in henzelf getriggerd wordt om verder te kunnen kijken dan de defensieve reacties van zowel cliënt als therapeut.

Doelstellingen

Deze workshop wil de deelnemer helpen Persoonlijkheidsstoornissen te begrijpen vanuit het perspectief van het Adaptieve Informatieverwerkingsmodel. Casusconceptualisatie en target-selectie op basis van de verschillende presentaties komen aan bod.

Methodologie

  • Theoretische uiteenzettingen
  • afgewisseld met videomateriaal.

Programma

De training zal het volgende omvatten:

  • Hoe de EMDR behandeling aan te passen voor deze specifieke populatie.
  • Hoe de rode draad te vinden tussen de symptomen van de cliënt (inclusief veel voorkomende moeilijkheden in de therapeutische relatie) en hun vroege jeugd, die gekenmerkt wordt door een hoog percentage hechtingsbreuken en ernstige traumatische gebeurtenissen.
  • Hoe de gebruikelijke afweer die tijdens EMDR procedures naar voren komt te herkennen en wanneer deze aan te pakken. * Hoe verder te gaan met verwerking binnen het tolerantievenster..

Trainer

Dolores Mosquera is klinisch psycholoog, psychotherapeut in een psychiatrisch centrum met specialisatie in de crimino-victimologie en psychotraumatologie. Ze is directrice van drie verschillende psychotherapeutische privé-ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van persoonlijkheidsstoonissen, complex trauma en dissociatie. Ze is getraind in meerdere psychotherapeutische benaderingen en is facilitator en supervisor binnen EMDR Europa. Ze heeft veel ervaring als lesgever en verzorgt wereldwijd workshops en cursussen. Ze is lid van EMDR Europe, het ESSPD, het ISST-D, het ESTD en biedt eveneens een zelfmoordpreventie-programma aan. Ze heeft 12 boeken en talrijke artikelen gepubliceerd over persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en dissociatie en is een erkend expert op dit domein. Dolores ontving in 2017 de David Servan-Schreiber award voor haar bijzondere bijdragen aan EMDR en werd in 2018 Fellow van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation voor haar bijdragen aan het trauma- en dissociatie-veld.
Ze is de auteur van het boek "EMDR and Dissociation: The Progressive Approach", en van "Voices"..

Doelgroep

EMDR-therapeuten in opleiding (na deel 2 van de basisopleiding) en EMDR-Europe practitioners.

Locatie

Hotel Van der Valk Nivelles-Sud
Chaussée de Mons 22
1400 Nijvel

Duur en dagindeling

Duur : 2 dagen – 14u00

Dagindeling :

  • Donderdag :

8u30 - 9u00 Onthaal
9u00 - 13u00 ( pauze van 20 min)
14u30 - 18u00 ( pauze van 20 min)

  • Vrijdag :

8u30 - 9u00 Onthaal
9u00 - 13u00 ( pauze van 20 min)
14u30 - 17u30 ( pauze van 20 min)

Taal

De opleiding zal doorgaan in het Engels

Attesten

Na de cursus ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest.Dit attest wordt enkel afgeleverd indien de dagelijkse intekenlijsten werden ondertekend en de opleiding volledig werd gevolgd.

Deelnemers krijgen ook de kans de opleiding te evalueren.

De organisator is aanwezig en aanspreekbaar voor vragen en suggesties.

Credits

Deze cursus is goedgekeurd door het Comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België en geeft recht op crédits in het kader van de reaccreditering voor EMDR-practitioners .

Financiële regeling

De opleiding kost :
Tot 2/02/2023: 595€ (lesgeld 491,74€/103,26€ BTW)
Na 2/02/2023: 635€ (lesgeld 524,80€/110,20€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) en u dus niet inschrijft als zelfstandige, kost de opleiding:

Tot 2/02/2023: 695€ (lesgeld 574,38€/110,62€ BTW)
Na 2/02/2023: 735€ (lesgeld 607,44€/127,56€ BTW)

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633, adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “EMDR en Persoonlijkheidsstoornissen deel 1” gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.