Induced After Death Communication (IADC)

Met Juliane Grodhues

Donderdag 29 en vrijdag 30 oktober 2015 in Nijvel

Ludwig Cornil: "Tijdens een EMDR-opleiding in Parijs waar ik aan het spreken was over het toepassen van EMDR bij rouwproblematiek, haalde ik een voorbeeld aan uit mijn praktijk van een man die tijdens het EMDR-proces in contact kwam met zijn overleden vrouw. Telkens ik hem na een serie oogbewegingen vroeg wat er op kwam, berichtte hij mij in tranen wat zijn vrouw hem tijdens de set had verteld en hoe zij hem ontschuldigde voor het ongeval dat -met hem als chauffeur- tot haar dood had geleid. Zij was het die hem vroeg om verder te leven voor hun kinderen.

Deze ervaring uit het begin van mijn "EMDR-loopbaan" was mij sterk bijgebleven. Ik wist toen niet wat ik daarmee aan moest. Ik constateerde alleen dat mijn patiënt deze ervaring spontaan had doorgemaakt en dat deze helend was geweest voor hem.

In het auditorium in Parijs ging een hand in de lucht en de deelnemer vroeg "heb je het dan over hetzelfde als waarover Allan Botkin schrijft in zijn boek?" Ik kende het boek nog niet, maar was blij om te horen dat ik niet de enige EMDR-therapeut was die dergelijke ervaringen tijdens het EMDR-proces had meegemaakt.
Allan Botkin, een Amerikaans psycholoog, had herhaaldelijk hetzelfde meegemaakt, maar heeft de verdienste dat hij de helende kracht van dergelijke momenten naar waarde heeft geschat en een methode heeft ontwikkeld die het optreden van deze contacten bevordert.

Voor mij gaat het hier enkel om de fenomenologie, niet zozeer om spiritualiteit. Ik nodig EMDR-therapeuten enkel uit te aanvaarden dat dit fenomeen bestaat, en wens geen betekenis te geven aan hetgeen gebeurt. Het gaat in elk geval om Induced After Death Communication: een communicatie na het overlijden van een geliefde. Of deze communicatie zich enkel afspeelt in de hallucinatoire wereld van de cliënt of een reële communicatie is met de overledene, wens ik in het midden te laten.

Ik heb herhaaldelijk getuige mogen zijn van het spontaan optreden van dit fenomeen en beschreef ook twee gevalsstudies in een boek rond rouw. Klik hier voor de gevalsstudies.

Allan Botkin verplaatst zich omwille van gezondheidsredenen niet meer om opleidingen te geven in Europa, maar heeft een aantal mensen getraind die zijn methode kunnen doorgeven. Ik ben dan ook blij dat INTEGRATIVA voor het eerst in België deze opleiding kan aanbieden voor iedereen die op zijn minst deel 1 van de basisopleiding heeft gevolgd.

Publiek / Voorwaarden tot deelname

Deze workshop staat open voor mensen die mistens het eerste deel van de basisopleiding EMDR hebben gevolgd.

Trainer

Juliane Grodhues, geboren in1953, is klinisch psychologe met een prive-praktijk gespecialiseerd in trauma en rouw, in Saarbruecken, Duitsland.
Ze is sinds meerdere jaren EMDR Europe Practitioner en werkte in verschillende instellingen.
Zij is vooral geinteresseerd in de thema’s dood, rouw en visionaire ervaringen bij confrontatie met de dood.
Daardoor kwam ze op een gegeven moment in Amerika terecht voor een training met Allan Botkin in zijn IADC-training.
Since 2006 is de IADC methode een belangrijk onderdeel geworden van haar therapeutische strategieen om rouwende patienten te ondersteunen.
In 2011 stichtte ze het Allan-Botkin Instituut in Duitsland om een forum te creeren voor het helend potentieel van de IADC methode.

Ze is samen met Dorothea Stockmar auteur van het boek “Like a Wave from Another Shore”.

Agenda

Dag 1:

 1. Algemene punten
 2. Ontwikkeling en geschiedenis van IADC
 3. Screening, testing en onderzoek
 4. Wijzigingen aan het standaard EMDR protocol
 5. Core-focused EMDR
 6. Gedetailleerde presentatie van de IADC procedure
 7. Demonstratie sessies in de namiddag

Dag 2:

 1. Specifieke aandachtspunten
 2. Vragen en discussie
 3. Oefenen in kleine groepjes
 4. uitwisselen van ervaringen
 5. Conclusies

Leerdoelen

 • Verdiepen van inzichten rond trauma en rouw
 • De voorwaarden kennen voor het toepssen van IADC
 • Zelf de IADC methode kunnen toepassen
 • Leren vertrouwen op het spontaan optreden van het proces
 • Ervaren dat contacten met overledenen natuurlijke ervaringen zijn die zich bij veel mensen spontaan aanbieden

Methodologie

 • Theorie
 • Vraag en antwoord
 • Uitwisselen van ervaringen en gevalsstudies
 • Demonstraties
 • Oefenen in kleine gropejes

Taal

De voertaal van de opleiding is Engels met simultaanvertaling naar het Frans.

Locatie :

La Ferme du Bois d’Arpes
30 Chaussée de Mons
1400 Nijvel.

Duur

Tweedaagse workshop: 14 uur in totaal

Dagindeling

Donderdag en vrijdag : van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 17u30 - dagindeling onder voorbehoud.

Validering

Validering van deze workshop vooronderstelt aanwezigheid en actieve deelname gedurende de ganse opleiding.

Attesten

Aan het einde van de workshop ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest.

Dit attest worden enkel afgeleverd indien de dagelijkse intekenlijsten werden ondertekend met aanwezigheid gedurende de twee dagen.

Credits

Deze opleiding is erkend door EMDR-België vzw en geeft recht op 14 Credits in het kader van de reaccreditering voor EMDR-practitioners.

Financiële regeling

De opleiding IADC kost € 525 . ( € 575 na 30/09/2015).

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (een vereniging/instituut/ziekenhuis …) kost de opleiding € 625 (€ 675 na 30/09/2015).

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 850-8337885-54 van INTEGRATIVA (BIC-code: SPAABE22, IBAN-code: BE42 8508 3378 8554, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “IADC” gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Bijlagen