Het behandelen van dissociatieve stoornissen met EMDR: de progressieve benadering. Deel 1

met Dolorès Mosquéra

Donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2020 : Van der Valk Hotel Nivelles - Sud
Hôtel Nivelles - Sud - Chaussée de Mons 22 - 1400 Nivelles

Na meerdere waarschuwingen rond de gevaren van het gebruik van EMDR bij mensen die aan dissociatieve stoornissen lijden, worden recent toch een aantal voorstellen geformuleerd om de EMDR protocollen aan te passen aan deze specifieke populatie. Omwille van deze waarschuwingen worden de mogelijkheden van EMDR voor het behandelen van traumatische herinneringen bij dissociatieve patiënten door de meeste therapeuten als eerder laag ingeschat en beperkt tot hoog functionerende dissociatieve patiënten die eerst uitgebreid gestabiliseerd werden. In een dergelijke conceptualisatie blijft het gebruik van EMDR beperkt en kunnen vele slachtoffers van ernstige traumatisering pas van EMDR profiteren in een vergevorderd stadium van de therapie.

In deze opleiding zullen we gebruik maken van klinische vignetten en video’s om de "progressieve benadering" (Gonzalez & Mosquera, 2012) van dissociatieve patiënten met EMDR te illustreren. In dit model zal aangetoond worden hoe EMDR-therapeuten kunnen gebruik maken van een rijk palet aan EMDR interventies bij dissociatieve patiënten en dit in alle veiligheid en vanaf de stabilisatiefase. Het doel van deze workshop is een compleet model aan te bieden voor het gebruik van EMDR bij dissociatieve stoornissen. Daarbij zal het AIPS-model verruimd worden om plaats te bieden voor het omgaan met de typische vormen van disfunctioneel opgeslagen informatie zoals die bij slachtoffers van de ergste vormen van traumatisering kunnen worden gevonden en waarbij ook dissociatieve fobieën aanwezig zijn. EMDR-therapeuten zullen nieuwe interventies leren integreren in hun klinisch werk en dit in de verschillende fasen van de behandeling. Meer bepaald zullen ze leren om specifieke klinische interventies toe te passen die gebaseerd zijn op de "progressieve protocollen" voor de zwaarst getraumatiseerde patiënten, waaronder de mensen met Dissociatieve identiteitsstoornis en de somatoforme dissociatie.

Doelstellingen

 • Identificeren en begrijpen van de symptomen van patiënten die lijden onder complexe traumatisering en verwaarlozing in het verleden: deelnemers zullen video’s zien en nadenken over klinische vignetten met als doel niet alleen de duidelijke signalen van complexe traumatisering te identificeren, maar ook de meer subtiele.
 • Verdiepen van het begrip van de effecten van complexe traumatisering en verwaarlozing, vertrekkend van het EMDR perspectief en het AIPS-model. Een verruimd AIPS-model dat ook ruimte biedt voor de specificiteit van de disfunctioneel opgeslagen informatie bij mensen die lijden aan structurele dissociatie, zal worden voorgesteld.
 • De typische uitdagingen eigen aan patiënten met dissociatieve stoornissen leren herkennen en weten hoe te reageren in de verschillende fasen van de EMDR-behandeling.
 • Leren identificeren van duidelijke en meer verborgen dissociatieve symptomen en leren hoe deze op te nemen in de casusconceptualisatie. De principes van de casusconceptualisatie en strategieën voor de ontwikkeling van een volledig target plan zullen aan bod komen. Aan de hand van video’s zullen klinische voorbeelden worden getoond.
 • Leren identificeren en begrijpen van dissociatieve fobieën op basis van de theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid ( Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006) en het belang ervan voor het EMDR proces.
 • Het leren toepassen van dit werkkader op de dissociatieve fobieën zodat een progressieve benadering van de traumatische inhoud en de dissociatieve fobieën kan plaats vinden. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van klinische vignetten en demonstratievideo’s met als doel deze fobieën te herkennen en ermee om te gaan.
 • het verwerven van een palet van aangepaste EMDR-procedures om in alle veiligheid met dissociatieve patiënten te kunnen werken.
 • Ontwikkelen van nieuwe vaardigheden in het toepassen van deze specifieke EMDR-procedures door middel van klinische vignetten en video’s.

Methodiek

 • theoretische uiteenzettingen
 • Klinische vignetten
 • Video’s

Publiek

EMDR-practitioners of EMDR-therapeuten in opleiding (na EMDR Deel 2).

Programma

onder voorbehoud

 • Symptomen van patiënten die complexe traumatisering ne verwaarlozing hebben meegemaakt in het verleden
 • Effecten van complexe traumatisering en verwaarlozing vanuit het EMDR perspectief en het AIPS-model.
 • Het AIPS-model om de specificiteit van de disfunctioneel opgeslagen informatie bij personen met structurele dissociatie te begrijpen.
 • Specifieke klinische uitdagingen van dissociatieve patiënten in de verschillende fasen van EMDR.
 • Duidelijke en verborgen symptomen van dissociatie
 • Principes bij de casuscoceptualisatie en strategieën voor het ontwikkelen van een volledig behandelplan
 • Dissociatieve fobieën vertrekkend vanuit de theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid ( Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006) en het belang ervan voor het EMDR proces.
 • Werkkader voor deze fobieën
 • Aangepaste EMDR procedures om in alle veiligheid met dissociatieve patiënten te kunnen werken.

Spreker

Dolores Mosquera is klinisch psycholoog, psychotherapeut in een psychiatrisch centrum met specialisatie in de crimino-victimologie en psychotraumatologie. Ze is directrice van drie verschillende psychotherapeutische privé-ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn ind e behandeling van persoonlijkheidsstoonissen, complex trauma en dissociatie. Ze is getraind in meerdere psychotherapeutische benaderingen en is facilitator en supervisor binnen EMDR Europa. Ze heeft veel eravring als lesgever en verzorgt workshops en cursussen in Spanje en Europa. Ze is lid van EMDR Europe, het ESSPD, het ISST-D, het ESTD en biedt eveneens een zelfmoordpreventie programma aan. Ze heeft 12 boeken en talrijke artikelen gepubliceerd over persoonlijkheidssoornissen, complex trauma en dissociatie en is een erkend expert op dit domein.
Ze is de auteur van een recent boek getiteld "EMDR and Dissociation: The Progressive Approach", een boek waaraan veel experten op vlak van EMDR hebben aan meegewerkt.

Credits

Aanvraag voor accreditatiepunten is ingediend bij EMDR-Belgium vzw.

Aan het einde van de workshop krijgt de deelnemer de kans om de workshop te evalueren.

Duur en uurrooster

Duur : 2 dagen – 14u

Uurrooster : onder voorbehoud

Donderdag : van 9u00 tot 18u00
Vrijdag : van 9u00 tot 17u00

Locatie

Van der Valk Hotel Nivelles - Sud
Hôtel Nivelles - Sud

Chaussée de Mons 22

1400 Nivelles

Lesgeld

De tweedaagse training kost:

Tot 6/02/2020: 550€ (lesgeld 454,55€/95,45€ BTW)
Na 6/02/2020: 590€ (lesgeld 487,60€/102,40€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Tot 6/02/2020: 650€ (lesgeld 537,19€/112,81€ BTW)
Na 6/02/2020: 690€ (lesgeld 570,25€/119,75€ BTW)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer van INTEGRATIVA (BIC-code: JVBABE22, IBAN-code: BE86 6451 0296 7050, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van "Dissociatie deel 1" gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken