De behandeling van Borderline Personality Disorder met EMDR

Eerste Module van de opleiding "EMDR en Persoonlijkheidsstoornissen"

met Dolores Mosquera

21 en 22 mei 2015

voertaal Engels

Patiënten met Borderline Persoonlijkheidsstoornis hebben moeilijkheden op vlak van emotionele autoregulatie en interpersoonlijke contacten. Narcistische en antisociale persoonlijkheidsstoornissen worden geassocieerd met een gebrek aan empathie en talrijke gedragsmatige problemen, en lijken (ogenschijnlijk) niet geraakt te worden door het lijden dat ze bij anderen veroorzaken. Deze patiënten staan bekend als moeilijk behandelbaar. Nochtans kunnen veel van die patiënten op een effectieve manier met EMDR behandeld worden. Het werken op de problematische contacten is noodzakelijk bij patiënten die onder deze stoornissen gebukt gaan. Het identificeren en behandelen van de oorzakelijke ervaringen die aan de basis liggen van deze symptomen is van cruciaal belang voor een adequaat behandelplan.

Casusconceptualisatie binnen EMDR van deze persoonlijkheidsstoornissen veronderstelt inzicht in de ontwikkeling van vroegtijdige ervaringen die leiden tot de actuele problemen. De karakteristieken van narcistische, antisociale of borderline persoonlijkheden kunnen het gevolg zijn van een verwaarlozende omgeving, chronische mishandeling of andere negatieve ervaringen. Een ganse reeks hechtingsstoornissen ten aanzien van primaire hechtingsfiguren, kunnen leiden tot een gebrek aan empathie, een zelfgerichtheid evenals een grote emotionele instabiliteit. Deze aspecten, evenals de complexiteit van een therapeutische relatie met deze persoonlijkheden zal behandeld worden op theoretisch vlak, maar ook aan de hand van klinische voorbeelden. Via video-casussen zal de conceptualisatie en de behandeling worden getoond.

Leerdoelen

  1. Begrijpen van narcistische, antisociale en borderline persoonlijkheidsstoornissen in het licht van vroegkinderlijk trauma en dit gegeven integreren in de anamnese.
  2. Leren omgaan met moeilijke interacties en verdedigingsmechanismen, die een sleutelelement vormen bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.
  3. Aanleren van de noodzakelijke aanpassingen van het EMDR-protocol bij de behandeling van deze persoonlijkheidsstoornissen.

Methodiek

* Theorie
* Casus-vignetten
* Videovoorbeelden

Doelgroep

Deze module staat open voor EMDR practitioners of kandidaat practitioners (Deel 2 van de basisopleiding afgerond)

Trainer

Dolores Mosquera is klinisch psycholoog, psychotherapeut in een psychiatrisch centrum met specialisatie in de crimino-victimologie en psychotraumatologie.

Ze is directrice van drie verschillende psychotherapeutische privé-ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn ind e behandeling van persoonlijkheidsstoonissen, complex trauma en dissociatie. Ze is getraind in meerdere psychotherapeutische benaderingen en is facilitator en supervisor binnen EMDR Europa. Ze heeft veel eravring als lesgever en verzorgt workshops en cursussen in Spanje en Europa. Ze is lid van EMDR Europe, het ESSPD, het ISST-D, het ESTD en biedt eveneens een zelfmoordpreventie programma aan. Ze heeft 12 boeken en talrijke artikelen gepubliceerd over persoonlijkheidssoornissen, complex trauma en dissociatie en is een erkend expert op dit domein.

Ze is de auteur van een recent boek getiteld "EMDR and Dissociation: The Progressive Approach", een boek waaraan veel experten op vlak van EMDR hebben aan meegewerkt.

Credits

Credits worden aangevraagd bij het comité accreditatie en reaccreditaie van EMDR-België vzw

Duurtijd en uurrooster

Duur: 2 dagen - 12 uur

Uurrooster:

Donderdag:
09u00 - 09u30 onthaal en registratie
09u30 - 13u00
14u30 - 18u30
Vrijdag
09u00 - 12u30
14u00 - 17u00

Plaats

Salons Carlton
Zonnestraat 32
9300 Aalst

Inschrijvingen

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, raden wij u aan tijdig in te schrijven.
Deelnemers zullen een bevestiging van de inschrijving ontvangen.

Validatie en attest

Validatie van de workshop vereist een aanwezigheid tijdens het ganse programma.
Deelnemers ontvangen een attest van deelname

Lesgeld

De tweedaagse workshop kost € 525 . ( € 575 na 30/04/2015) of € 475 indien u eveneens inschrijft voor de module EMDR en nearcistische persoonlijkdsstoornissn in september 2015 (€ 500 na 30/04/2015)
U dient zich in het laatste geval voor elke module apart te registreren en tweemaal het verminderde tarief te betalen.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (BVBA/vereniging/instituut/ziekenhuis …) kost de opleiding € 625 (€ 675 na 30/04/2015) of het verminderd tarief van € 575 indien u voor de twee modules inschrijft (€600 na 30/04/2015)

Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 850-8337885-54 van INTEGRATIVA (BIC-code: SPAABE22, IBAN-code: BE42 8508 3378 8554, adres: Processieweg 7 in 9620 St-Maria-Oudenhove) met vermelding van “EMDR en Borderline” gevolgd door uw naam.

Bij annulering:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding wordt het inschrijfgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (min € 25 administratiekosten) terugbetaald.

- Minder dan 2 weken voor de training wordt niet meer teruggestort.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Online registratie

U kan zich online registeren door op "inschrijven" te klikken