Europees erkende opleiding EMDR bij kinderen en adolescenten - Deel 1

Inschrijven

 
 
Met Kim Lerouge

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2024 - VOLZET ! maar u kan zich nog inschrijven op de wachtlijst.

of

Donderdag 20 en vrijdag 21 maart 2025

 

DE OPLEIDING GAAT DOOR TE ZOTTEGEM !
 
De opleiding EMDR - Kind & Adolescent wordt al vele jaren in België georganiseerd, maar wordt pas sinds 2012 erkend door EMDR-Europe. Parallel met de Basisopleiding EMDR die na minstens 30 uur supervisie kan leiden tot het certificaat "EMDR-Europe Practitioner"; leidt het doorlopen van de opleiding EMDR - Kind & Adolescent mits minimaal 20 uur supervisie tot een bijkomend certificaat "EMDR-Europe Child & Adolescent Practitioner".

Publiek / Voorwaarden tot deelname

Voorwaarden Deel 1 – Cursus EMDR Kind & Adolescent :

Gecertifieerde EMDR-practitioners of therapeuten die minstens het eerste deel van de basisopleiding EMDR hebben gevolgd en klinische ervaring hebben in het werken met kinderen.

Voorwaarden 1ste supervisiecyclus – Cursus EMDR Kind & Adolescent :

Therapeuten die deel 1 van de cursus EMDR en Kinderen hebben gevolgd.

Belangrijk : Elke deelnemer engageert zich ertoe voldoende patIënten te zien om de voorziene klinische supervisies en video’s te kunnen stofferen.

Pedagogisch Team

Het pedagogisch team van deze cursus bestaat uit ervaren therapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met EMDR en kinderen.


Kim Lerouge
Kim Lerouge is Sociaal Assistent (2001) en Klinisch Psycholoog (2005), EMDR-Consultant (voor volwassenen en kinderen en adolescenten), EMDR Europa Geaccrediteerde Trainer Kinderen & Adolescenten (2022), Relatie-, Systeem-en Gezinspsychotherapeut (2013) en Psychotraumatherapeut (2018). Verder is hij ook Geagregeerde in de Klinische Psychologie (2007).
Hij werkt in het BuSO/MFC Woluwe met kinderen en jongeren met ontwikkelingstrauma, autismespectrumstoornissen en/of een visuele beperking. Samen met hun context en/of verzorgingssysteem tracht hij de zorgvragen van deze doelgroep te beantwoorden. Daarnaast is hij ook werkzaam in een zelfstandige praktijk van waaruit hij voornamelijk therapie, supervisie en opleiding geeft.
Kim Lerouge is als staflid en gastdocent verbonden aan de Psychotraumatherapie opleiding binnen de Katholieke Universiteit Leuven.

Agenda

Deel 1

28 en 29 maart 2024

Programma Deel 1

Programma onder voorbehoud

 • Voorstelling van de trainer en zijn ervaring
 • Verwachtingen van de deelnemers
 • Verschillen tussen protocol voor volwassenen en kinderen
 • Protocol voor kinderen: Evaluatie en voorbereiding van het kind (geschiedenis, ontwikkeling, informatie bekomen van de ouders met of zonder het kind)
 • Potentiële risicofactoren : huidige veiligheid, gezondheid, associatieve stoornissen, medicatie…
 • Voorbereiding van de ouders en uileg van het EMDR model
 • Veilige plek voor het kind (installeren en gebruiken)
 • Therapeutische context : individueel werken met het kind en/of gezinstherapie met de andere leden van het gezin
 • Werken met video’s van casussen (kinderen van verschillende leeftijden)
 • Vraag/antwoord met de deelnemers
 • PTSS bij het kind, observaties, manifestaties. Alternatieve en observeerbare criteria bij het kind
 • Verschillende vormen van bilaterale stimulatie: oogbewegingen, vlinderomhelzing, tikken, tekenen, aanraken….
 • Presentatie en discussie van klinische casussen, van video’s met kinderen en adolescenten
 • Analyseren van één of meerdere video’s van deelnemers
 • Vraag en antwoord met de deelnemers
 • Kernpunten van het werken met EMDR bij kinderen
 • Besluit

Kim Lerouge benadrukt eveneens het belang van de integratie van de drie tijdsassen in het therapeutisch werken met kinderen: de as van het ontwikkelingsniveau, de cyclus van het gezinsleven en de geschiedenis van het individuele en/of het familiale trauma

Via video’s van gevalsstudies en discussies rond klinische situaties van deelnemers wordt het theoretisch luik verduidelijkt.

Taal

De voertaal van de opleiding is Nederlands met simultaanvertaling naar het Frans.

Locatie

De live opleiding gaat door op volgend adres :

Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem

PS : voor overnachtingsmogelijkheden kan je een kijkje nemen op onderstaande link :
https://www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/toerisme/overnachten

Duur

Deel 1 EMDR en Kinderen : 2 dagen – 14 uur
1ste supervisiecyclus EMDR en Kinderen : 10 uur

Dagindeling

Opleiding EMDR Kind & Adolescent Deel 1 :
Donderdag : van 9u00 tot 13u00 en van 14u30 tot 18u00
Vrijdag : van 9u00 tot 13u00 en van 14u30 tot 17u00
- dagindeling onder voorbehoud

Validering

Validering van Deel 1 vooronderstelt aanwezigheid en actieve deelname gedurende de ganse opleiding

Attesten

Aan het einde van deel 1 van de cursus EMDR Kind & Adolescent ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsattest.

Deze certificaten worden enkel afgeleverd indien de dagelijkse intekenlijsten werden ondertekend en de opleiding gevalideerd wordt.

Deelnemers krijgen ook de kans om de opleiding te evalueren.

Certificaat

Aan het einde van de complete opleiding kunnen de deelnemers het certificaat «EMDR Europe Children and Adolescents Practitioner » bekomen, dat afgeleverd wordt via EMDR België vzw.

Credits

Deze cursus is goedgekeurd door het Comité accreditatie en reaccreditatie van EMDR-België en geeft recht op crédits in het kader van de reaccreditering voor EMDR-practitioners :

Deel 1 EMDR Kind & Adolescent = 14 credits
1ste supervisiecyclus EMDR kind & Adolescent = 10 credits

Financiële regeling

Deel 1 van de opleiding EMDR Kind & Adolescent kost
voor de de opleiding van 2024:
Tot 29/02/2024: 595€ (lesgeld 491,74€/103,26€ BTW)
Na 29/02/2024: 635€ (lesgeld 524,79€/110,21€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

voor de opleiding van 2025:
Tot 29/02/2025: 595€ (lesgeld 491,74€/103,26€ BTW)
Na 29/02/2025: 635€ (lesgeld 524,79€/110,21€ BTW)
Inclusief middagmalen, koffiepauzes, manual.

Indien uw opleiding wordt betaald door een derde (bvba/vereniging/instituut/ziekenhuis …) waar u werknemer bent, kost de opleiding:

Voor de oplediing van 2024
Tot 29/02/2024: 695€ (lesgeld 574,38€/120,62€ BTW)
Na 29/02/2024: 735€ (lesgeld 607,44€/127,56€ BTW)

Voor de opleiding van 2025
Tot 29/02/2025: 695€ (lesgeld 574,38€/120,62€ BTW)
Na 29/02/2025: 735€ (lesgeld 607,44€/127,56€ BTW)

De kostprijs van de supervisies na EMDR K&A Deel 1 en na EMDR K&A Deel 2 is niet inbegrepen en wordt rechtstreeks geregeld met de supervisoren die deel uitmaken van het team van Integrativa en dit op het moment van de supervisies.

!! Opgelet: nieuw rekeningnummer vanaf 1 januari 2021 !!
Mogen wij u vragen enkel via overschrijving te betalen op rekeningnummer 0689 3973 6633 van INTEGRATIVA BV (BIC-code: GKCCBEBB, IBAN-code: BE79 0689 3973 6633, adres: Léonce Roelsstraat 7 in 9620 Zottegem) met vermelding van “EMDR en Kinderen Deel 1” gevolgd door uw naam.

Opgelet bij annulering van de inschrijving:

- 4 weken voorafgaande aan de opleiding kan de opleiding kosteloos geannuleerd worden.

- 2 – 4 weken voor aanvang van de training wordt 50% (plus € 25 administratiekosten) in rekening gebracht

- Minder dan 2 weken voor de training wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

Inbegrepen in het lesgeld: Cursus, middagmalen, koffiepauzes.

Niet inbegrepen : Verblijf, transport.

Inschrijven