8 juli 2021

  • met Michel Silvestre, Ph.D.
    Maandag 5 tot vrijdag 9 juli 2021
    Bij EMDR-therapie, een individuele benadering, worden we vaak geconfronteerd met de vraag wat te doen met andere familieleden, de andere partner in het geval van een koppel, de ouders als we werken met een kind. Hoe integreren we (...)

    ZOOM of in Zottegem