13 oktober 2023

  • met Hélène Dellucci, Ph.D.
    11 - 12 - 13 oktober 2023
    De overdracht van transgenerationeel trauma wordt vandaag algemeen erkend: mensen die geen negatieve gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar desalniettemin de wonden in hun lichaam voelen. Ze vertonen klinische symptomen van trauma, verstoorde (...)

    Nivelles